DZISIAJ: Czwartek, 21 marca 2019 | po 2 niedz. W. Postu | Rok C, I
Słowo Boże na dziś Jr 17,5-10; Ps 1,1-2.3.4 i 6; Łk 16,19-31

Wiadomości