W homilii Metropolita zauważył, że dziś, gdy w Europie są dziesiątki tysięcy osób zmarłych, setki tysięcy zakażonych, doświadczamy smutku. „Ale czy mamy pozostać w smutku? Nie! Do Betanii przyszedł Jezus, aby powiedzieć swoje ostatnie słowo nad śmiercią” – mówił.

„I tak jak wówczas w Betanii, tak i dziś podnoszą się głosy pytające o Bożą obecność i Jego działanie” – stwierdził i tłumaczył, odwołując się do słów Ewangelii, żeJezus nie opuszcza człowieka, ale prosi o wiarę, tak jak prosił Marię i Martę.

„Czasem potrzeba cierpienia, byśmy zrozumieli naszą drogę i nasze słabości. Ale do tego potrzeba nadziei i wiary w Jezusa Chrystusa i w to, że On nas może obronić i przeprowadzić przez największe nawet trudności” - stwierdził.

„Jezus zapłakał nad Łazarzem, ale płacze również nad naszym losem, gdy dotyka nas grzech , słabość czy niewiara. My też cuchniemy – cuchniemy grzechem, kiedy nie ma w nas życia Bożego. Jakże wiele tych grzechów: cuchniemy grzechem nieposłuszeństwa, niemoralnego życia (…), ale mimo to Jezus nas kocha i chce nas wyprowadzić do nowego życia” – zaznaczał.

„Do Łazarzów XXI w. mówi: wyjdźcie z grobów! Ze słabości, grzechów, niewiary”- wskazywał abp Wojda. „Prośmy dziś Boga o mocną wiarę, o mocne pragnienie wiary” - apelował, zaznaczając, że przeszkoda w fizycznym uczestnictwie w Eucharystii wymuszona nadzwyczajną sytuacją nie ma tu znaczenia.

Zdaniem Arcybiskupa „najważniejsze jest pragnienie. Nawet, gdy nie możemy przyjść, On przyjdzie do nas, tak jak przyszedł do Betanii, i sprawi, że w Betanii naszego życia zapanuje na nowo radość, bo zapanuje Boże życie w naszym życiu”.


Metropolita białostocki w nowym dekrecie (archibial.pl/wiadomosci/2006-zarzadzenie-metropolity-bialostockiego-na-okres-epidemii) przedłużył dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w poprzednim dekrecie z dnia 13 marca br.

Jednocześnie zachęcił wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracjach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media.