Przed Mszą św. koncertowała schola „Winnica” z parafii archikatedralnej w Białymstoku.

Homilię mszalną, będącą dialogiem z dziećmi, wygłosił ks. Sebastian Sum. Zachęcał młodych pielgrzymów, by byli uczniami Jezusa. Mówiąc o cudach, jakie uczniowie Jezusa widzieli, chodząc z Nim, wskazywał na cuda, jakich każdy może doświadczyć w swoim życiu.

Na zakończenie wspólnej Eucharystii dzieci odczytały akt zawierzenia się Najświętszemu Sercu Jezusa. Po modlitwie Litanią do Najświętszego Serca Jezusa, prowadzonej przez Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolita Białostocki udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Po Mszy św. na pobliskim stadionie OSiR-u animatorzy prowadzili gry, zabawy, konkursy i tańce, a w meczu piłki nożnej zmierzyli się policjanci i księża.

Na zakończenie pielgrzymki rodzice i dzieci indywidualnie nawiedzali świątynię na chwilę modlitwy przed wystawionym wraz z Cząstką Ciała Pańskiego Najświętszym Sakramentem.