Dzieląc się doświadczeniem swoich rodzin, często wielopokoleniowych, można było dostrzec zarówno cienie, jak i blaski współczesnej rodziny. Aby lepiej opanować trudną sztukę komunikacji z dorosłymi dziećmi koniecznym jest dostrzeżenie kondycji życia współczesnego człowieka.

Długość życia na przestrzeni kilkudziesięciu lat znacznie się wydłużyła, co niesie ze sobą zarówno nowe trudności, jak i możliwości, nieznane dotychczas potrzeby, a także wezwania: w społeczeństwie, rodzinie i wspólnocie Kościoła.

Razem z prowadzącymi uczestnicy spotkania prześledzili  różne fazy życia rodzinnego, szukając sposobów właściwego odnalezienia się w każdej z nich. Istotną wartością w budowaniu dojrzałej rodziny wielopokoleniowej jest określenie jasnych i wyraźnych granic, które należy szanować. Senior w rodzinie może stać się wspaniałym źródłem mądrości i doświadczenia życiowego, kustoszem pamięci i historii rodzinnej. Ważną zdolnością człowieka dojrzałego staje się zdolność patrzenia mądrzej i dalej. Istotną wartością życia rodzinnego jest więź międzyludzka, rodzinna, której nie sposób przecenić.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się również nad sposobami przekazywania wiary swoim dzieciom i wnukom. Odpowiednie środowisko rodzinne, poczucie bezpieczeństwa i pokoju, autentyczne życie wiarą na co dzień, życzliwe i pełne miłości świadectwo wiary, a nade wszystko ogromna cierpliwość, to niektóre z niezbędnych sposobów towarzyszenia młodemu i dojrzałemu pokoleniu, które mogą realizować seniorzy. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą w intencji naszych rodzin, a także chorych, zwłaszcza z Naszego Klubu.

Kolejne spotkanie Naszego Klubu będzie miało miejsce 11 marca 2014 roku o godz. 11.00 w sali nr 12 za białostocką katedrą i będzie dotyczyło „Genealogii rodziny”. Nasz Klub jest oddolną inicjatywą, która znalazła swoje miejsce w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Białostockiej i jest adresowana do osób dojrzałych, seniorów, do tych które mają przynajmniej 40 lat życia za sobą.