Eucharystię poprzedził dzień skupienia, podczas którego konferencję wygłosił ks. Adam Wtulich SDB, proboszcz parafii w Różanymstoku. Bezpośrednio przed Mszą św. reprezentanci zgromadzeń zakonnych uroczyście wnieśli relikwie błogosławionych i świętych założycieli, o których wstawiennictwo prosili na rozpoczęty Rok Życia Konsekrowanego.

W homilii ks. prał. Henryk Żukowski, wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego  zwracał uwagę, że osoby konsekrowane, wybierając drogę służby Bogu i człowiekowi, idą wyjątkową, choć niezwykle trudną drogą, zwłaszcza w czasach tak bardzo nastawionych na konsumpcję, sukces i karierę. Wyjaśniał, że istota ślubów zakonnych polega na  "życiu w pełni radami ewangelicznymi, które są warunkiem do owocniejszego wypełnienia powołania człowieka". 

Kaznodzieja podkreślił, że fakt, iż papież Franciszek ogłosił w Kościele Rok Życia Konsekrowanego, każe patrzeć wszystkim wiernym z wdzięcznością na to, co w życie całego Kościoła i każdego człowieka wnosiły i wnoszą zgromadzenia zakonne. Przypomniał, że wszyscy doświadczamy daru ich modlitwy oraz owoców wielorakiej posługi, jaką pełnią w Kościele i społeczeństwie. 

Mszę św. koncelebrował Abp Senior Stanisław Szymecki oraz księża salezjanie i werbiści, pracujący na terenie archidiecezji. 

Przed końcowym błogosławieństwem osoby konsekrowane odmówiły Modlitwę na Rok Życia Konsekrowanego, zaś po Eucharystii spotkały się z Pasterzami Kościoła białostockiego na wspólnym dzieleniu się opłatkiem. 

„Przychodzący Bóg zaprasza wszystkich do udziału w Jego miłości. Wy to zaproszenie przyjęliście, ale przekazujcie je dalej innym. Bądźcie misjonarzami i misjonarkami Bożej miłości” - życzył Abp Ozorowski wraz z pasterskim błogosławieństwem na podejmowane posługi wszystkim zakonnicom, zakonnikom i osobom konsekrowanym. Do życzeń dołączył się Arcybiskup Senior, dziękując konsekrowanym za ich „gotowość służby, na wzór Maryi”. 

Rok Życia Konsekrowanego ogłosił w Kościele  papież Franciszek. Trwa on od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego 2016 roku.

Na terenie Archidiecezji Białostockiej posługuje blisko 180 sióstr z 16 zgromadzeń zakonnych żeńskich, 24 kapłanów z dwóch zgromadzeń męskich oraz wiele wspólnot i instytutów życia konsekrowanego. Osoby konsekrowane prowadzą domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, domy dziecka, świetlice dla dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują w szpitalach, hospicjach, jako katechetki, nauczycielki oraz wychowawczynie trudnej młodzieży. Podejmują różne formy posługi w parafiach jako zakrystianki, organistki, sekretarki. Pracują m.in. w seminarium duchownym, kancelariach parafialnych i kurii arcybiskupiej. Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą osoby potrzebujące różnych wyznań i narodowości.