W homilii Metropolita Białostocki podkreślał, że słowo „miłosierdzie” najpełniej i najlepiej oddaje treść dzisiejszej Ewangelii, która opisuje ustanowienie sakramentu pokuty, nazywanego inaczej sakramentem miłosierdzia.

Przypomniał, że Jezus, podczas swej ziemskiej działalności, z całą mocą przekonywał, że Bóg jest miłością miłosierną i wzywał do podejmowania czynów miłosierdzia, o czym mówił w przypowieściach. W swoim nauczaniu odrzucił starożytne prawo zemsty i odwetu, według zasady „oko za oko, ząb za ząb”, mówiąc, że „nie przyszedł, aby świat potępić, ale aby zbawić”. Sam czynił miłosierdzie, odpuszczając grzechy, uzdrawiając chorych, pocieszając strapionych, karmiąc rzesze głodnych. Wzywał także swoich uczniów do podejmowania miłosiernych czynów, zachęcając ich słowami: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, Mnieście uczynili” – mówił Arcybiskup.

Zwracając uwagę, jak na przestrzeni wieków ludzie reagowali naprawdę o Bożym miłosierdziu, częstą ją negując, mówił o znaczeniu objawień prywatnych. „Przez s. Faustynę Jezus przypomniał, że potwierdzeniem autentyczności wiary chrześcijańskiej jest poznanie miłosiernego oblicza Boga i pomoc świadczona potrzebującym” – stwierdził.

„Niestety, wielu wyznawców Chrystusa ma zaszczepiony w sercach i umysłach niewłaściwy obraz Boga (…). W Dzienniczku s. Faustyny czytamy, że wyzbycie się lęku i obudzenie w sobie zaufania do Boga jest pierwszym i podstawowym warunkiem skorzystania z sakramentu pokuty” – podkreślał hierarcha.

Metropolita przypomniał nauczanie papieża Jana XXIII oraz Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, którzy okazali się być dwoma wielkimi apostołami miłosierdzia. W ich poczet zaliczył również papieża Franciszka, który już w pierwszej swojej niedzielnej Mszy św., tuż po wyborze na Stolicę Piotrową podkreślał, że  najmocniejszym przesłaniem Boga do człowieka jest miłosierdzie i wielokrotnie przypominał, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem grzechów człowiekowi”.

Przybyłym do sanktuarium pielgrzymom dziękował za to, że „mają właściwy obraz Boga, który jest Miłością miłosierną”, co wyraża się we właściwym i częstym korzystaniu ze spowiedzi św.

Nawiązując do sytuacji na Ukrainie, i po raz kolejny odnosząc się do słów papieża Franciszka, że „wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej”, zaznaczał, że „możemy być dumni z tego, że jako naród dobrze zdajemy dziejowy egzamin”.

„Polska gościnność i serca pełne miłości, a więc te wartości, które wypływają ze spotkania Zmartwychwstałym sprawiły, że nasi sąsiedzi, tak okrutnie doświadczeni, zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, znaleźli dach nad głową i mogą czuć się u nas bezpiecznie” – mówił Abp Guzdek.

Dziękował Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz wszystkim zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dostrzegł i docenił również działania władz państwowych, wraz ze stanowieniem odpowiedniego prawa.

„Białostockie sanktuarium jest miejscem, gdzie przesłanie o Bożym miłosierdziu można łatwiej przyjąć i zrozumieć” – mówił, zachęcając wiernych, by jak najczęściej tutaj przychodzili, gdyż tu jest szczególne źródło łaski dla każdego, zwłaszcza zaś dla ludzi zagubionych.

„Przez wstawiennictwo św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki prośmy o łaskę nawrócenia dla grzeszników, dla zagubionych. Przyprowadźmy bodaj jedną osobę do źródła Bożej łaski i nie pozwólmy, aby wygasł nasz zapał w niesieniu pomocy potrzebującym” – zachęcał.

Eucharystię koncelebrował abp senior Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko, księża profesorowie Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ks. Jerzy Sęczek.

We Mszy św. modlono się w sposób szczególny o kanonizację bł. ks. Michała Sopoćki, o pokój na Ukrainie oraz za wszystkich pracowników i wolontariuszy Caritas z racji na to, że Niedziela Miłosierdzia jest również świętem patronalnym Caritas i rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia.

Eucharystia zwieńczyła X Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, która odbywa się corocznie w Niedzielę Miłosierdzia. Wyruszyła ona promieniście z pięciu miejsc: z Wasilkowa oraz białostockich Dojlid, Nowego Miasta, Starosielc i Bacieczek. Na trasie dołączały się do niej grupy z poszczególnych parafii. Do Sanktuarium na godzinę 15.00 przybyło pieszo ponad tysiąc osób, a liczni pielgrzymi z archidiecezji i z Polski dotarli na uroczystość własnymi środkami transportu.

Mieszkańcy Białegostoku przygotowywali się do uroczystości przez nabożeństwo nowenny do Bożego miłosierdzia. W Sanktuarium uczestniczyli w niej białostoczanie oraz wierni z poszczególnych dekanatów archidiecezji. W poszczególne dni tygodnia na modlitwie spotykała się młodzież, seniorzy, parlamentarzyści, samorządowcy, urzędnicy, służby mundurowe, księża i siostry zakonne.