W Dniu Skupienia, który poprowadził werbista - o. Mieczysław Sagan, uczestniczyło 15 par.

Rozpoczynając Mszę św. o. Mieczysław podkreślił, że II niedziela Adwentu liturgia zachęca do przygotowania dróg na przyjście Zbawiciela. W homilii zaznaczał, że każda Eucharystia rozpoczynana jest znakiem krzyża i pozdrowieniem przypominającym o miłości Boga Ojca, które poprzedza uznanie ludzkiego grzechu i słabości.

Kaznodzieja wskazywał, że Bóg przychodzi w łagodności, delikatności, wrażliwości właściwej dla dziecka, co sprawia o wiele więcej dobra, niż surowość i kategoryczność. Nawiązując do drugiego czytania mszalnego zachęcał małżonków, by doskonalili w sobie miłość w poznaniu i dążeniu do Boga.

Sakramentalną Komunię przyjął kapłan celebrujący Eucharystię oraz dwa małżeństwa niesakramentalne, które podjęły zobowiązanie przeżywania swojego życia w czystości.

W konferencji po Eucharystii o. Mieczysław rozwinął temat dnia skupienia „Miłować miłość ludzką". Przypominał, że miłość ludzka pragnie zjednoczenia z Bogiem. Grzech odcina nas od Boga, blokuje serce i myśli. Aby móc zmienić myślenie, trzeba zanurzyć się w Chrystusie, który zanurza nas w Duchu Świętym. Zmienić myślenie, to dla mężczyzny wyrwać się z ciągów logicznych, dla kobiety z ciągów emocjonalnych, aby dostrzec to, co ważne w życiu ludzkim i w wierze. Kaznodzieja przypominał, że to, co ludzkie jest ważne, bo Chrystus przyszedł do nas jako człowiek. Miłość Boża objawiona w Chrystusie przemienia człowieka, pomaga w zmianie myślenia.

Podczas zakończonego w październiku 2015 r. Synodu na temat rodziny Ojcowie synodalni. Potwierdzili, że jednym z głównych zadań wspólnoty Kościoła jest duszpasterska troska o wierzących, pozostających w sytuacjach nieregularnych, a rozwiedzeni, którzy zawarli ponowne małżeństwo pozostają nadal we wspólnocie Kościoła i jako ochrzczeni są wezwani do nawrócenia i zbawienia. Nikt bowiem nie jest wyłączony ze zbawienia i każdy człowiek jest wezwany do świętości i zbawienia, jakie Bógproponuje człowiekowi.

Spotkania małżeństw niesakramentalnych w archidiecezji białostockiej odbywają się od 2009 r. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w II niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych.

Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.