"Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowe znaczenie, w zawiązku z ustanowionym przez papieża Franciszka Rokiem Świętego Józefa. Warto przypomnieć, że w 1870 r. papież Pius IX ogłosił go patronem Kościoła powszechnego. Istnieje też wiele instytucji noszących jego imię, zgromadzeń zakonnych, mnóstwo kościołów na całym świecie jemu poświęconych. Patronuje również cechom i grupom społecznym i religijnym" - mówił abp Tadeusz Wojda podczas wręczania dekretów.

Dodał, że "św. Józef jest bardzo mocno obecny w Kościele, jako cichy świadek wychowania Jezusa i przygotowania Go do działalności publicznej".

Dlatego też w odpowiedzi na apel Ojca Świętego, który zachęcał, aby w każdej diecezji powstały kościoły stacyjne poświęcone św. Józefowi, w Archidiecezji Białostockiej ustanowione zostały takie kościoły, aby dać wiernym możliwość uzyskania odpustów.


D E K R E T

W związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka specjalnego Roku św. Józefa, ustanowionym od dnia 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. oraz dekretem Penitencjarii Apostolskiej udzielającym z tej okazji daru specjalnych odpustów, w trosce o wzmocnienie codziennego życia wiary wiernych poprzez obfitsze korzystanie z dóbr duchowych, niniejszym ustanawiam w Archidiecezji Białostockiej jubileuszowe kościoły stacyjne, których św. Józef jest szczególnym patronem:

 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. św. Józefa 12 w Białymstoku;
 • kościół parafialny pw. Świętej Rodziny przy ul. Ogrodowej 2a w Białymstoku;
 • kościół pomocniczy pw. św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Orzeszkowej 5/2 w Białymstoku;
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika i św. Faustyny Kowalskiej w Łubiance;
 • kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika przy ul. Szkolnej 5 w Księżynie.


W Jubileuszowym Roku św. Józefa Penitencjaria Apostolska dekretem, wydanym zgodnie z wolą Papieża Franciszka, udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) tym wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, wypełnią jeden z następujących aktów pobożności:

 • co najmniej półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej lub uczestnictwo w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym w programie rozważanie o Świętym Józefie,
 • spełnienie uczynku miłosierdzia względem ciała lub względem duszy,
 • odmówienie Różańca św. w rodzinach i przez narzeczonych,
 • codzienne powierzanie swojej działalności opiece św. Józefa, a także wzywanie jego wstawiennictwa w modlitwach za poszukujących pracy oraz w intencji godności pracy ludzkiej,
 • odmówienie Litanii do św. Józefa lub innej modlitwy w intencji Kościoła prześladowanego,
 • odmówienie dowolnej zatwierdzonej modlitwy lub aktu pobożności na cześć św. Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19-go dnia każdego miesiąca i w każdą środę, która jest dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego,
 • odmówienie modlitwy lub spełnienie innego aktu pobożności za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy ofiarują z ufnością Bogu cierpienia i niedogodności własnego życia.


Wszystkich wiernych, czcicieli św. Józefa, powierzam jego opiece oraz udzielam pasterskiego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Abp Tadeusz Wojda
Metropolita Białostocki

Białystok, 1 marca 2021 r.