Metropolita Białostocki przypomniał, że istota życia konsekrowanego polega na naśladowaniu Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, czyli przez życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. „Bóg pragnie, aby człowiek był z Nim , polegał na Nim i ufał Mu. Aby był z Nim jako czysty, ubogi, a także słuchający. Pragnienie bycia z Bogiem każdy nosi w sobie, jednak w rzeczywistości jakąś część swego życia pragnie zachować jako własną. Dlatego, aby uniknąć takiej cząstkowości, oddaje się Bogu, składają śluby i trwa w nich do końca życia” – mówił Abp Ozorowski.

Życzył przybyłym na wspólną modlitwę, „aby nigdy nie zwątpili w to, czego się podjęli i wytrwali do końca na drodze, którą wybrali”. 

Świąteczną liturgię rozpoczęło poświęcenie świec gromnicznych i uroczysta procesja do ołtarza. Podczas homilii odczytany został list biskupów na Dzień Życia Konsekrowanego. PEŁNY TEKST LISTU

Następnie siostry zakonne, księża i pozostałe osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia. 

Na zakończenie Mszy św. wdzięczność „za pasterską obecność i pasterską troskę” Abp. Edwardowi Ozorowskiemu wyraził ks. Adam Wtulich SDB. Przytaczając słowa papieża Franciszka o tym, że życie zakonne powinno być światłem na drodze Kościoła mówił: „Aby światło płonęło, potrzeba iskry. Dziękujemy za to, że ksiądz arcybiskup wielokrotnie taką iskrę wzniecał w naszym życiu poprzez swoje rady, wskazania, zalecenia. Dzięki temu możemy to światło rozpalać”. 

Ks. Wtulich słowa wdzięczności „za życzliwą i pełną dobroci obecność przy osobach konsekrowanych” skierował również do koncelebrującego Abp. Seniora Stanisława Szymeckiego.

W Archidiecezji Białostockiej pracuje 176 sióstr z 16 zgromadzeń zakonnych żeńskich. Poza tym są 3 zakony męskie oraz wiele wspólnot i instytutów życia konsekrowanego. Siostry zakonne prowadzą domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, domy dziecka, świetlice dla dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują w szpitalach, hospicjach, jako katechetki, nauczycielki oraz wychowawczynie trudnej młodzieży. Podejmują różne formy posługi jako zakrystianki, organistki, sekretarki. Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą osoby potrzebujące różnych wyznań i narodowości. Księża werbiści prowadzą dom rekolekcyjny św. Kazimierza w Kleosinie, a salezjanie , oprócz parafii, placówkę opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym dla młodzieży niedostosowanej społecznie.