Spotkanie rozpoczęło rozstrzygnięcie konkursu na komiks pt. „Błogosławiony ks. Michał Sopoćko – przesłanie dla młodych”. Do udziału w konkursie zostały zaproszone dzieci i młodzież, rodziny i grupy.

Zadanie nie było łatwe, ponieważ wymagało nie tylko talentu plastycznego, ale również ogromnej wiedzy o Patronie Miasta. Na konkurs wpłynęło kilkanaście prac. Jury konkursu wśród nadesłanych prac przyznało I nagrodę pracy Tomasza Brańskiego. II nagrodę zdobyła praca Julii Maksimowicz, uczennica klasy 6 Szkoły Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku. III nagrodę zdobyła praca Alicji Dawidziuk zrealizowana pod opieką katechetki Agaty Horodeńskiej. Za wkład pracy, zaangażowanie i pomysłowość jury konkursu postanowiło uhonorować wyróżnieniem specjalnym I Parafialną Drużynę Harcerską „FAUSTYNA”.

Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzymali gratulacje, pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Następnie miało miejsce rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu o Patronie Białegostoku pt. „Otwarte serce”. Ideę konkursu przybliżyła zgromadzonym rodzicom i laureatom Barbara Stankiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku.

Uczestników konkursu było 212 - wykonali oni prace plastyczne oraz przygotowali teksty literackie. W siedmiu kategoriach nagrodzonych zostało około 30 uczniów.

Nagrody laureatom obu konkursów wręczyli bp Henryk Ciereszko oraz Rafał Rudnicki, wiceprezydent Miasta Białegostoku. Nagrody ufundowal Urząd Miejski w Białymstoku i Archidiecezja Białostocka.

Następnie z młodymi ludźmi spotkał się pallotyn ks. Zbigniew Wasiński, misjonarz z Korei - założyciel Centrum Miłosierdzia Bożego w Korei Południowej. Opowiadał on o swoim doświadczeniu pobytu w tym kraju, o codziennym życiu i wierze jego mieszkańców. Ukazał ciekawą historię kraju i chrześcijaństwa, przyczyny prześladowania chrześcijan oraz dynamiczny rozwój koreańskiego Kościoła.

Podkreślał, ze księża pallotyni znani są tam przede wszystkim jako ci, którzy głoszą orędzie Miłosierdzia Bożego. I z tego powodu bardzo często wiąże się ich nie z Pallottim, ale z s. Faustyną. „Przede wszystkim nasza działalność związana jest z apostolstwem Miłosierdzia Bożego. Istnieje nieformalny apostolski ruch świeckich, zrzeszający ok. 3,5 tys. osób, którego zadaniem jest dziękowanie za miłosierdzie, błaganie o miłosierdzie, czynienie i głoszenie miłosierdzia oraz praktykowanie form kultu miłosierdzia, jakie Jezus objawił s. Faustynie” – mówił.

W dniach 27-28 września w Białymstoku odbywać się będą uroczystości ku czci bł. ks. Michała Sopoćki – Patrona Miasta. Z tej okazji archidiecezja i miasto zaplanowały wiele wydarzeń religijnych i kulturalnych.

27 września w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiona zostanie Msza św., po której procesja z relikwiami bł. Michała przejdzie do białostockiej archikatedry. Wcześniej, o godz. 16.30 będzie miała miejsce prezentacja publikacji albumowej pt. Takiego Go pamiętam, zawierająca wspomnienia osób, które w swoim życiu spotkały ks. Michała Sopoćkę.

W sobotę, 28 września mieszkańcy Białegostoku, w Godzinie Miłosierdzia, zgromadzą się na ulicach i skrzyżowaniach miasta, aby wspólne odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, zaś o godz. 16.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbędzie się gala wręczenia Nagród im. bł. ks. Michała Sopoćki Miesięcznika Archidiecezji Białostockiej „Drogi Miłosierdzia” – MICHAŁY 2019.

Głównym punktem obchodów patronalnych będzie Msza św. w sobotę 28 września o godz. 18.00 w białostockiej archikatedrze w intencji mieszkańców Białegostoku. Eucharystii w 11. rocznicę beatyfikacji ks. Sopoćki będzie przewodniczył Arcybiskup Metropolita Tadeusz Wojda.

Po wspólnej modlitwie na Rynku Kościuszki zagra zespół „Pectus”.