W homilii ks. dr Dariusz Wojtecki, archidiecezjalny duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców, wskazał, że dzisiejsza uroczystość ku czci św. Izydora, patrona rolników, jest dziękczynieniem za miniony rok pracy „rolników, hodowców, ogrodników i ludzi wsi”. Równocześnie jest świętem, wszystkich odznaczonych po raz osiemnasty medalem „Za szczególne zasługi w Rolnictwie i za szerzenie kultu Patrona Rolników”.

Pochylając się na trudem pracy na roli ks. Wojtecki zauważył, że pomimo postępującej mechanizacji wciąż wiąże się ona z wysiłkiem „wczesnego wstawania, odporności na upał, kurz, słońce i wiatr”. Przytoczył słowa Przewodniczącego Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza, który docenił „poświęcenie i wytrwałość rolników, tym bardziej, że często ich trud nie jest odpowiednio zauważony i wynagradzany”.

Przypatrując się wyjątkowości pracy na wsi Kaznodzieja zauważył, że jest ona nierozerwalnie związana z „tajemnicą życia”, w której człowiek zdany na naturę czuje „że życie jest święte, jest darem Bożym, nad którym człowiek nie może mieć pełnej władzy”. Stąd też każdy rolnik staje się „współpracownikiem Boga” świadcząc swoim życiem o „współpracy człowieka z Bogiem i harmonijnym współistnieniu ze światem przyrody”.

Współpraca człowieka z Bogiem i przyrodą zobowiązuje nas do „równowagi, respektowania praw natury, praw moralnych i społecznych”. Jest również wezwaniem do „mądrej interwencji państwa czy instytucji unijnych, sprawiedliwych i skutecznych mechanizmów społecznych i politycznych, regulujących ceny, zbyt i podział plonów”, dzięki którym praca na roli będzie godna, przynosząc obfite plony.

Kończąc ks. Wojtecki przywołał słowa św. Jana Pawła II, który nawoływał do „wierności tradycjom przodków i do tworzenia chrześcijańskiej kultury wsi”. Apelował do zebranych, aby z pomocą św. Izydora stawali się „strażnikami naszej polskiej ziemi, abyśmy wszyscy z niej uczciwie i sprawiedliwie korzystali, i abyśmy umieli dziękować Bogu”.

Rozpoczynając Mszę św. Bp Henryk Ciereszko wręczył medale św. Izydora Oracza rolnikom i przedsiębiorcom Podlasia, którzy wykazali się szczególnymi zasługami dla rozwoju rolnictwa.

We Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, pracownicy Lasów Państwowych, bractwa kurkowego oraz podlascy przedsiębiorcy. Obecne były poczty sztandarowe organizacji rolniczych, a uroczystość uświetniły występy zespołów ludowych.

Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 r.