Spotkanie, które prowadził ks. Zbigniew Snarski rozpoczęło się wykładem ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Guzowskiego, dogmatyka, pracownika katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL, pt.: „Doktrynalne podstawy Nowej Ewangelizacji”.


Ks. Guzowski zwrócił uwagę na fakt, że głównym ewangelizatorem, także i w naszej epoce, jest Duch Święty. „Nowa ewangelizacja nie polega na stosowaniu odpowiednich metod czy technik, to Duch Święty kieruje Nową Ewangelizacją, On przemienia, uzdrawia, udziela charyzmatów, działa w sercach ludzi, jest głównym inicjatorem i organizatorem Nowej Ewangelizacji” - mówił.

Czerpiąc z nauczania bł. Jana Pawła II prelegent podkreślił, że to bardzo ważne, żeby nowa ewangelizacja miała miejsce przede wszystkim w parafiach, tak, by wspólnoty i grupy parafialne nie stawały się elitarnymi, skupionymi tylko na sobie grupami, ale żeby były otwarte na każdego człowieka, „ponieważ Duch Święty chce przenikać do życia każdej komórki Kościoła. Nowa Ewangelizacja ma ukazywać Boga w Jego prostocie, bo Bóg jest Bogiem bliskim, jest Miłością” – wyjaśniał.

Referent wskazywał, że ewangelizacja posługuje się bardzo prostymi środkami. Najbardziej skutecznym działaniem jest modlitwa, czyli „pozwolenie Duchowi Świętemu, aby działał w ludzkich sercach”.

Następny wykład pt. „Nowa Ewangelizacja w praktyce” wygłosił ks. Artur Godnarski, sekretarz Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, pomysłodawca i moderator Inicjatywy Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus".

Ks. Godnarski podkreślił, że ewangelizacja wypływa z jednego źródła, jakim są słowa Jezusa: „Idźcie i głoście”. Wyjaśniał, że we współczesnym Kościele głoszenie Jezusa Chrystusa w formie kazań, konferencji, przy okazji wspólnotowych spotkań niewiele zmienia. „Trzeba bardziej skupić się na tym, aby realizować wezwanie Jezusa, który powiedział: „Idźcie!”. Trzeba dzielić się osobistym doświadczeniem Boga i wypełniać w ten sposób przykazanie miłości bliźniego” – mówił.

Zdaniem prelegenta człowiek, który kocha nie zgadza się, by drugi człowiek nie poznał miłości Boga. „Prawdziwa miłość prowadzi do tych, którzy żyją w ubóstwie i zgadza się na to, aby samemu również stać się ubogim, aby coś stracić czy ofiarować” - tłumaczył.

Ks. Godnarski porównał współczesnych katolików do bukłaków ze starym i z młodym winem i powiedział, że we współczesnym Kościele jest miejsce dla jednych i dla drugich. To od nas zależy, czy chcemy być bukłakami ze starym, czy z młodym winem; czy chcemy trwać w tym co jest, bojąc się zmian, czy pozwolić poprowadzić się Duchowi Świętemu, który zawsze chce prowadzić dalej, aby żyć pełniej.

W kolejnym referacie ks. dr Krzysztof Mielnicki, katechetyk i konsultant podczas XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pt. „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej przedstawił współczesne nauczanie religii w szkole. Przypomniał, że niegdyś, gdy nauczanie religii odbywało się w małych grupach, w salkach katechetycznych przy parafiach, katecheta mógł często lepiej dostosowywać treści, jakie przekazuje, do aktualnych potrzeb. „Współcześnie katechizacja odbywa się w szkole, dzięki czemu katecheta ma możliwość spotkania się również z uczniami niewierzącymi. Jednak nauczanie w szkole wymaga usystematyzowanego i uporządkowanego przekazywania wiedzy, co często utrudnia przekazanie autentycznego świadectwa wiary” – stwierdził.

Prelegent zauważył również, że współczesne nauczanie religii powinno być bardziej skierowane do rodziców dzieci: „Pan Jezus dzieci błogosławił, a dorosłych nauczał, a dzisiaj często jest odwrotnie” – mówił.

Po wysłuchaniu prelekcji był czas na dyskusję i zadawanie pytań. Słuchacze żywo uczestniczyli w dyskusji. Omawiano zagadnienia związane z nauczaniem religii w szkole, charyzmatami i ewangelizacją. Po przerwie miały miejsce prezentacje wspólnot i ruchów działających w Nowej Ewangelizacji.