Dzień skupienia rozpoczął się o godz. 11.00 uroczystą Eucharystią dziękczynną za rok istnienia Naszego Klubu. Eucharystii przewodniczył, a także homilię wygłosił ks. Józef Kozłowski, duchowy opiekun Naszego Klubu.

Podczas wspólnej modlitwy, wsłuchując się w Ewangelię, uczestnicy spotkania zastanawiali się nad dziełem zbawczym dokonanym przez Chrystusa, ale też nad własnym życiem, nad jego przemijaniem i sensem. Po Eucharystii uczestnicy spotkania modlili się wspólnie odmawiając Dróżki Siedmiu Boleści Maryi.

Po zakończonej modlitwie było wspólne świętowanie przy ognisku, pieczenie kiełbasek, posiłek południowy radosne śpiewanie. Grupa Seniorów spotyka się już od roku w cieniu białostockiej katedry, organizując swoje spotkania przy współpracy z Duszpasterstwem Rodzin. Zazwyczaj w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w drugi wtorek miesiąca o godz. 11.00, uczestniczy 20 -30 seniorów.

Kolejne spotkanie Naszego Klubu będzie miało miejsce 10 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w piwnicy akademickiej przy ul. Kościelnej 2 i będzie pt. "Polskie kwiaty", a będą to  zajęcia z florystyki oraz sztuki układanie bukietów zdrowemu żywieniu i zdrowemu stylowi życia.

Nasz Klub jest oddolną inicjatywą, która znalazła swoje miejsce w  Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Białostockiej i jest adresowana do osób dojrzałych, seniorów, do tych które mają przynajmniej 40 lat życia za  sobą.