Tytułowa bohaterka, to przedwojenna komendantka Białostockiej Chorągwi Harcerek, zasłużona działaczka społeczna w Grodzie nad Białą. To także wychowawczyni wielu tysięcy harcerek, które służyły „Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi” w okresie międzywojennym, a później zdawały egzamin „z życia” w czasie ostatniej wojny światowej i w niełatwych czasach Polski Ludowej.

Publikacja zawiera wiele ciekawych zdjęć z życia harcerzy na Podlasiu oraz z życia prywatnego bohaterki. Te fotografie zachowały się dzięki Halinie Litniewskiej – córce Aleksandry, która obecnie mieszka w Warszawie.

Dnia 18 lutego w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Archidiecezji Białostockiej odbyła się prezentacja albumu, w której wzięło udział ok. 100 osób. W większości byli to młodzi ludzie spod znaku harcerskiej lilijki (Stowarzyszenie Harcerzy Katolickich „Zawisza”, Parafialna Drużyna Harcerska „Faustyna” i inni) oraz sympatycy harcerstwa i wierni.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz sponsorów.