„Przeżywamy uroczystości odpustowe w Świętej Wodzie, gdzie czeka na nas zawsze Matka Boża Bolesna i Bóg w tajemnicy krzyża, w tajemnicy bliskości człowieka – w jego doświadczeniach, w jego zmaganiach z własną niemocą i słabością” – mówił do zgromadzonych pielgrzymów bp Henryk Ciereszko.

Zaznaczył, że jest to okazja, by podziękować za wszystko, co pracownicy administracji czynią dla innych przez pełnioną pracę i służbę. Zachęcał ich do dbania o dobro lokalnej społeczności i całego kraju.

„Jeśli będziemy stali przy krzyżu, jeśli będziemy szukali orędownictwa Matki Bożej – Matki Bolesnej, wówczas to wszystko co trudne będzie na pewno inaczej przeżywane. Nasza wierność Bogu, Ewangelii i przykazaniom służy każdemu, kto pełni te służbę dla wspólnego dobra’ – podkreślał.

Rozpoczynając homilię ks. prał. Jarosław Grzegorczyk, duszpasterz parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej archidiecezji białostockiej, przywołał zdarzenie sprzed kilku lat, gdy na ogrodzeniu jednego z warszawskich kościołów zobaczył baner z napisem: Rekolekcje dla tych, którzy nie wiedzą co zrobić ze swoją wiarą.

„Jedni czytając to z uśmiechem mówili, że nikt na takie zaproszenie nie przyjdzie, a inni zaczęli się zastanawiać. I jakież było zdziwienie, kiedy się okazało, że już pierwszego dnia rekolekcji kościół wypełnił się po brzegi” – wspominał.

Podkreślał, żesprawy Boga łatwe nie są i nie wystarczy poświęcić 50 minut na Mszę św., by „wszystko już mieć z Bogiem poukładane. By mieć doskonałą wiarę i być wzorowym katolikiem”.

Nawiązując do miejsca celebry i uroczystości odpustowych w Świętej Wodzie podkreślał, że „krzyż jest uwikłany w nasze życie, a raczej to my jesteśmy w krzyż uwikłani”.

„Śmierć Jezusa na krzyżu nie była zaskoczeniem czy wypadkiem, skutkiem niepowodzeniaNauczyciela i cudotwórcy z Nazaretu. Ona była dziełem dla którego Jezus Chrystus przyszedł na świat. Na przestrzeni 2 tys. lat wiele kobiet i wielu mężczyzn dobrze rozumiało, o co tak naprawdę w wierze chrześcijańskiej chodzi. Rozumiało, że Bóg nie żyje w zaświatach i nie jest biernym obserwatorem ludzkich dramatówicierpień. On człowieka kocha, a wyrazem tej miłości jest krzyż. Mężni chrześcijanie tę miłość odczytywali i na tę miłość odpowiadali swoim życiem, za tą Miłością szli, nawet wtedy, gdy za to świadectwo wiary groziła śmierć. Dla nich wierzyć, znaczyło wytrwać do końca, być wiernym Bogu aż do końca, ze wszystkimi konsekwencjami”- mówił ks. Grzegorczyk.

Odwołując się do filmu Cristiada z 2012, opowiadającego o prześladowaniach chrześcijan w Meksyku, które miały miejsce około 100 lat temu, tłumaczył, że „wiara jest decyzją, by z Bogiem codziennie być, aby z Nim codziennie żyć”.

„Czy to nie jest właśnie to, czego nam brakuje? Tej decyzji? – pytał, dodając, że w dzisiejszych czasach jest to decyzja, którą musi na nowo podjąć człowiek ochrzczony, decyzja wiary, która zmienia wszystko w życiu człowieka. Ale to ona wprowadzając ład i porządek, w życiu człowieka, pomaga odbudować miłość w małżeństwach i rodzinach oraz daje siłę do bycia człowiekiem prawym i uczciwym.

„Ten krzyż, na który spoglądamy wraz Matką Bożą właśnie domaga się dzisiaj od nas decyzji, abym się określił, kim i jakim chcę być dalej? Czy chcę być naprawdę z Bogiem, czy tylko sprawiać dobre wrażenie, żeby inni mnie dobrze postrzegali i żeby samemu mieć dobre samopoczucie, że jeszcze nie jest ze mną tak źle”- mówił kaznodzieja.

Na zakończenie zachęcał zgromadzonych, by prosić Najświętszą Maryję Pannę – MatkęBolesną, która jest naszą Matką, aby pomagała im być z Bogiem codziennie. Jednak do tego „bardzo potrzebna jest indywidualna decyzja”.

Ksiądz prał. Jarosław Grzegorczyk, podziękował uczestnikom pielgrzymki za obecność i wspólną modlitwę, szczególnie osobom zaangażowanym w  przygotowanie liturgii, a także służbom mundurowym i pocztom sztandarowym.

Zaprosił również na rekolekcje adwentowe dla parlamentarzystów i pracowników administracji, które odbędą się w dniach 8-10 grudnia 2019 r. tradycyjnie w starym kościele farnym w Białymstoku.

Pielgrzymkę zakończyła procesja eucharystyczna i  błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone przez bp Henryka Ciereszkę.