Celem zadania było przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji siedemnastowiecznej księgi metrykalnej (sygn. 174.1.1), która jest jedną z najstarszych zachowanych na terenie obecnej archidiecezji białostockiej. Ze względu na zły stan zachowania od dłuższego czasu nie mogła być ona udostępniana ani bezpiecznie poddana digitalizacji.

Prace konserwatorskie trwały od lipca do listopada 2023 r. Przed ponownym oprawieniem, księga została zeskanowana w pracowni digitalizacji AMAB. W ten sposób przywrócono możliwość jej udostępniania, przede wszystkim w powszechnie dostępnej wersji cyfrowej. W ramach zadania zostały również przygotowane plansze informacyjne, prezentujące najciekawsze odkrycia i efekty prac konserwatorskich.

Z zeskanowanej wersji księgi można korzystać na stronie internetowej Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku oraz Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

https://arch.apogelion.pl/eksponaty/zbiory/zbior/metryki-chrzestne-kosciola-krynskiego-od-roku-1605-dnia-11-listopada-do-roku-1668-dnia-2-grudnia/

https://pbc.biaman.pl/publication/70119

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie:

I książki mają swoje losy… Podsumowanie projektu: Konserwacja księgi chrztów parafii w Krynkach z lat 1605-1668 ze zbiorów AMAB, połączone z prezentacją księgi i jej tajemnic. Odbędzie się ono w środę 20 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 48.

Księga przed konserwacją (fot. E. Siemieniako)

Księga przed konserwacją (fot. E. Siemieniako)

Księga po konserwacji (fot. E. Siemieniako)

Księga po konserwacji (fot. E. Siemieniako)

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.