W referacie pt. „Przepowiadanie z ambony dzisiaj” prelegent podkreślił znaczenie i siłę wypowiadanego słowa, które nabiera szczególnej mocy, gdy jest poparte autorytetem osoby, która je wypowiada. Zauważył, że w chrześcijaństwie Bóg przemawia do człowieka posługując się słowem ludzkim, Jego słowo jest żywe i sprawcze.

Ks. prof. Panuś wyjaśniał, że kaznodzieja jest „sługą słowa”. Dlatego zwrócił uwagę na konieczność przygotowania się do głoszenia słowa Bożego, niezależnie od naturalnych zdolności i predyspozycji. Zauważył, że brak takiego przygotowania jest zaciągnięciem winy moralnej zarówno wobec Boga, jak i wobec słuchaczy.

Referent wskazał na cel przepowiadania, jakim jest doprowadzenie do zjednoczenia człowieka z Chrystusem w żywej wierze. Podkreślił znaczenie pierwszych zdań homilii, słowa oddziałującego na wyobraźnię słuchacza, konieczność idei nośnej – tzw. „pomysłu kaznodziejskiego”, przejrzystość i jasność wypowiedzi, poprawność i piękno języka, umiejętne używanie przykładów. Zwrócił uwagę na czas trwania homilii, konieczność krytycznego korzystania z pomocy homiletycznych, a także umiejętne dostosowywanie przekazu do złożonego pod względem wieku, poziomu intelektualnego i zaangażowania w życie wiarą audytorium.

Po wysłuchaniu referatu, uczestnicy warsztatów w trzech grupach konwersatoryjnych dyskutowali o na temat głoszenia misji, rekolekcji, głoszenia podczas 40-godzinnego nabożeństwa i odpustów parafialnych; głoszenia codziennego i niedzielnego oraz głoszenia w mediach i przez media.

Podsumowując dwudniowe warsztaty abp Edward Ozorowski wyraził nadzieję, że „refleksje nad przepowiadaniem z ambony przyniosą w przyszłości dobre owoce”. Zauważył, że metody i sposób przepowiadania na przestrzeni w ostatnich latach bardzo się zmieniły. „Ścieżka przepowiadania z ambony bardzo się zawęziła. Powstało wile innych ścieżek, którymi Pan Bóg dociera do ludzi. Ruchy i stowarzyszenia w archidiecezji białostockiej na różny sposób ewangelizują i jest to doskonałe uzupełnienie do przepowiadania z ambony” – mówił arcybiskup.

Dziękując prelegentowi i kapłanom za udział w spotkaniu warsztatowym, zachęcał do nieustannego doskonalenia umiejętności przepowiadania słowa Bożego.

Doroczne warsztaty dla kapłanów archidiecezji białostockiej dotyczą aktualnych zagadnień i problemów duszpasterskich oraz są okazją do poszerzania wiedzy i wypracowania wspólnych stanowisk i postulatów do przyszłej realizacji w parafiach. W tegorocznych warsztatach duszpasterskich uczestniczyło ponad 200 kapłanów.