W spotkaniu brała udział młodzież różnych wyznań chrześcijańskich z 13 szkół ponadgimnazjalnych.

Na wstępie miała miejsce prezentacja plakatów i plac plastycznych, przygotowanych przez młodzież, które były próbą odpowiedzi na pytanie o „źródło życia”. Następnie wystąpiła grupa teatralna pod kierunkiem Joanny Buszko. Młodzież z IV LO zaprezentowała dramę pt. „Ty daj mi pić”, która była próbą ukazania walki wewnętrznej młodych ludzi, którzy w dzisiejszym świecie, idąc za różnymi modami, prądami, propozycjami świata, słyszą również wołanie Jezusa: „Kto pije tę wodę - wciąż będzie pragnął, a kto będzie pić wodę, którą ja mu dam, nigdy pragnąć nie będzie”.

Ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz białostockiej parafii ewangelicko-augsburskiej ukazał w formie multimedialnej prezentacji głębsze znaczenie słów Jezusowych z Ewangelii wg św. Jana. Podzielił się refleksją, którą zatytułował: „Jezus Źródłem”.

Ks. Michał Czykwin – wikariusz prawosławnej parafii św. Jana Teologa w Białymstoku wprowadził w świat początków chrześcijańskiej drogi człowieka w oparciu o znaczenie Chrztu Pańskiego. W swoim wystąpieniu pt.: „Jezus Chrystus - źródłem życia. Teologia ikony Chrztu Pańskiego” nakreślił znaczenie symboliki i mistycznego wymiaru ikony Chrztu Jezusa Chrystusa. Przypomniał, że chrzest jest dla wszystkich wyznawców Chrystusa bramą, przez którą wchodzą na Bożą drogę życia.

Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów, Marcin Owsiejczuk, ukazał, że człowiek w życiu doświadcza pewnych trudów, pułapek, upadków i niewierności wobec Chrystusowej drogi. Pragnie wiernie kroczyć z Jezusem, ale niejednokrotnie odchodzi od prawdziwego Źródła. O Jezusie Chrystusie – jako źródle nawrócenia opowiedział ukazując wagę świadomego przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Jako ostatni zabrał głos ks. Adam Ciereszko. Jego wystąpienie było próbą ukazania Jezusa jako źródła nadziei. Podkreślił on, że wszystkie Kościoły chrześcijańskie, mimo podziału, dążą do tego samego portu zbawienia, który stanowi celem dla każdego wyznawcy Chrystusa.

Spotkanie zakończył koncert pt. „Wytrysnęło źródło życia” w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Miasta Białegostoku, pod kierunkiem Anny Stankiewicz.

Ważnym elementem były świadectwa młodzieży o swoim spotkaniu z Jezusem, o czerpaniu z Niego - jak ze źródła wody życia. Kilka świadectw młodych uczestników spotkania bardzo zbudowały wiarę obecnych na spotkaniu.

Na koniec ks. bp Henryk Ciereszko zachęcił, do podążania za Chrystusem, razem z braćmi: katolikami, prawosławnymi, protestantami, strzegąc jednocześnie tego, co w naszych Kościołach jest najcenniejsze.

 ks. Adam Ciereszko i Agnieszka Bachurek–Zalewska