Z Grodu nad Białą wyruszyły dwa autokary i prawie 100 kobiet z Białegostoku, Trzciannego i Kalinówki Kościelnej. Najliczniejszą reprezentację stanowi wierni ze wspólnoty Najświętszego Serca Jezusa oraz św. Faustyny Kowalskiej. Duchową opiekę roztoczyli: ks. Aleksander Dobroński i ks. Andrzej Bojarzyński. Pobyt w Rajgrodzie rozpoczął się od zwiedzania miasta i wzgórza zamkowego z piękną panoramą jeziora.

Pielgrzymów powitał diecezjalny duszpasterz kobiet i kustosz sanktuarium ks. prał. Hieronim Mojżuk. "Przychodząc tutaj, chcemy zatrzymać się na moment w naszym życiu przed Maryją (…). Zwróćmy się do Niej z otwartym sercem w naszych wszystkich sprawach, aby Maryja wzięła to jako nasz dar i złożyła Jezusowi Miłosiernemu" - mówił duszpasterz kobiet.

Pątniczki z Białegostoku uczestniczyły w Drodze Krzyżowej na Kalwarii oraz wysłuchały konferencji, którą wygłosił ks. Radosław Rybarski - psycholog i doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wskazał, aby na wzór Maryi odkrywać w sobie piękno kobiecego poczucia wartości. W swojej prelekcji szczególną uwagę zwrócił na zatracenie relacji miedzy małżonkami.

Następnie kobiety odmawiały różaniec i tajemnice światła w intencji godności życia. W rozważania wplecione były fragmenty zaczerpnięte z encykliki Jana Pawła II "Evangeli Gaudium" oraz fragmenty Akatystu ku czci Bogurodzicy.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur. Ks. dr Paweł Tober, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w homilii mówił, że pierwszorzędnym miejscem przekazu wiary jest rodzina. "Kościół, dla którego Maryja jest wzorem nie istnieje dla siebie, ale dla innych, dla świata do którego jest posłany, by nieść mu Dobrą Nowinę o Bogu, który zbawia" - mówił ks. Tober. Natomiast bp Mazur zwracając się do zgromadzonych w sanktuarium kobiet podkreślił, że życie religijne rodziny kształtuje kobieta. "To rodzina odpowiada za ewangelizację. To w rodzinie jest przekazywana i umacniania wiara. Człowiek, który nie daje Boga drugiemu człowiekowi, daje mało" - tłumaczył biskup ełcki.

Na zakończenie Mszy św. kobiety dokonały aktu zawierzenia rodzin Pani Rajgrodzkiej. Następnie pielgrzymi zostali zaproszeni na wspólną agapę.