Zadania były nagrywane przez organizatorów rajdu, a młodzież w domach rozwiązywała zadania i po ich zakończeniu pocztą elektroniczną przesyłała efekty swojej pracy.

W zmaganiach rajdowych on-line wzięło udział kilkadziesiąt osób z terenu archidiecezji. Młodzi ludzie reprezentowali m.in.: 1 Parafialną Drużynę Harcerską „Faustyna”, Koło Przyjaciół Harcerstwa, Drużynę Próbną z parafii w Kozińcach oraz 7 Łapską Drużynę Harcerską „Szara Szekla” z Łap. Najlepsi uczestnicy otrzymają ciekawe nagrody. Organizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”.

Kolejną inicjatywą podjętą we współpracy ze Stowarzyszeniem „Grupa Wschód”, była akcja która 10 listopada odbyła się pod hasłem „Zapal światło niezwyciężonym”. Ponad 140 wspólnot, organizacji i stowarzyszeń włączyło się do tej akcji. Harcerze działający przy parafiach zapalili znicze pamięci na grobach bohaterów w wielu miejscowościach, w miejscach oficjalnego pochówku żołnierzy polskich, jak również na grobach zaniedbanych i zapomnianych. M.in. harcerze z 1 PDH „Faustyna” zapalili znicze na cmentarzu ofiar w lesie Bacieczkowskim oraz na mogiłach żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.