Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczął się od modlitw w kościele parafialnym w Jaszunach, do którego białostoccy pielgrzymi w 2016 r. przynieśli relikwie bł. ks. Michała Sopoćki.

Przed wejściem do Wilna, do pątników - zgodnie z obietnicą - dołączył bp Henryk Ciereszko, który wprowadził pielgrzymkę do Ostrobramskiego Sanktuarium. Łącznie dotarło tam 360 pielgrzymów z dwóch grup: polskiej, której przewodził ks. Łukasz Żuk, oraz białoruskiej, której kierownikiem był ks. Paweł Bezlapowicz z diecezji grodzieńskiej.

Zwieńczeniem pielgrzymiego szlaku była Eucharystia w Ostrej Bramie odprawiona o godz. 16.00, której przewodniczył białostocki biskup pomocniczy. Homilię wygłosił kwatermistrz pielgrzymki, ks. Karol Godlewski. Komentując fragment Ewangelii z z dzisiejszego święta Apostoła Bartłomieja, odnoszący się do jego pierwszego spotkania z Jezusem, porównał je do radości pątników, którzy po trudach pielgrzymiej wędrówki mogli dotrzeć do celu wędrówki i spojrzeć w oblicze Matki Miłosierdzia. Wskazał on także na potrzebę życia duchowością pielgrzyma w codzienności, do której wszyscy niebawem powrócą.

W tym roku pielgrzymom towarzyszyły również konferencje rekolekcyjne głoszone przez ks. Godlewskiego na podstawie czterech zasad życia społecznego z 221. punktu adhortacji papieża Franciszka "Evangelii gaudium".

Dzień zakończy apel maryjny o 21.00 w Ostrej Bramie. W dniu jutrzejszym o godzinie 10.00 pielgrzymów czeka jeszcze Eucharystia w wileńskiej archikatedrze, po której nastąpi na rozwiązanie pielgrzymki.

Organizatorzy i pielgrzymi dziękują wszystkim, dzięki którym dotarli do Ostrej Bramy w XXX Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymce z Białegostoku. Wierzą, że pielgrzymka w przyszłych latach powróci do dawnej trasy formy, na pełny dziewięciodniowy szlak, wiodący także przez Białoruś.

GALERIA ZDJĘĆ Z OSTATNIEGO DNIA PIELGRZYMKI DO OSTREJ BRAMY