Zachęcając wiernych do dziękczynienia Bogu za dar wolnej i niepodległej Polski, metropolita białostocki mówił w homilii: „Niech nasza Ojczyzna będzie zawsze wspólnym dobrem obywateli, każdego i każdej z nas, niech będzie szczególnym dobrem przyszłych pokoleń, tym niepowtarzalnym darem, który przeniesiemy w przyszłe lata, a nawet wieki. Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna i niepodległa Ojczyzna!”.

Arcybiskup podkreślał, że przed stu laty spełniło się marzenie całych pokoleń Polaków, gdy po 123 latach niewoli i po dziesiątkach lat uporczywej rusyfikacji i germanizacji Polska odzyskała niepodległość i stała się wolna.

Przypomniał pokolenia tych, którzy z wielkim poświęceniem walczyli o jej wolność i niepodległość. „Dla Ojczyzny ofiarowali całe swoje życie. Chciałoby się powiedzieć, nie kalkulowali, nie zastanawiali się czy warto, ale ofiarowali wszystko jak wdowa z dzisiejszej Ewangelii, która w Bogu odnalazła dla siebie wsparcie na dziś i na jutro. Oni też, oddając Bogu swoje wszystko: życie, młodość, talenty, przyjaźnie, odnajdywali dla siebie dom Ojczyzny niepodległej, Ojczyzny swoich pragnień, Ojczyzny wolnej, w której oni i następne pokolenia mogliby żyć i rozwijać się w pokoju” - mówił.

Abp Wojda zaznaczał, że Polacy wielokrotnie zrywali się do powstań narodowych, by walczyć o własną wolność oraz by innym narodom pomóc w odzyskiwaniu ich niepodległości. Pełni romantycznych natchnień gotowi byli cierpieć w imię wolnej i niepodległej Polski, nie unikali też ciężkiej pracy u podstaw, rozwijając polską spółdzielczość i gospodarczość, widząc w tej pracy drogę ku suwerenności.

„Wiara wyznawana w trudnych latach niewoli narodowej była siłą duchową, która zespalała, dodawała sił, mobilizowała do walki, ale i do modlitwy, wszak Ona-Polska „jeszcze nie zginęła, kiedy my żyjemy!” – stwierdził hierarcha, wskazując, że Polacy nigdy nie utracili nadziei na odzyskanie wolności.

Po Mszy św. w archikatedrze, główne uroczystości patriotyczne odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wojewódzkie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu dzisiejszym rozpoczęła liturgia w katedrze pw. św. Mikołaja oraz uroczyste nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim. Centralne uroczystości rozpoczęły się po Mszy św. w archikatedrze przy pomniku Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów można było obejrzeć pokaz sprzętu służb mundurowych.