W nawiązaniu do hasła nadchodzącego roku duszpasterskiego, ks. dr Ireneusz Korziński przedstawił wykład „Sumienie - nawrócenie - spowiedź”, który stanowił wprowadzenie do dyskusji.

Członkowie Rady, w kontekście coraz większego zanikania  poczucia grzechu oraz znaczenia sakramentu Pokuty i Pojednania,wskazali na potrzebę kształtowania ludzkiego sumienia. Wyrażono przekonanie, że formowanie ludzkiego sumienia staje się szczególnie ważne w czasach obecnych, gdy to co niedawna ludzie nazywali złem, dzisiaj nazywają dobrem. Stwierdzono również, że działalność duszpasterska Kościoła winna być ukierunkowana na prowadzenie wiernych do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.

W trakcie dyskusji po raz kolejny wybrzmiała potrzeba głoszenia kerygmatu czyli orędzia Ewangelii o miłującym Bogu, który w Jezusie Chrystusie zbawia grzesznego człowieka. Zauważono, że dopiero dostrzeżenie miłości Boga i własnych słabości zaś skłania wierzącego do ciągłego nawracania się i szukania Bożego przebaczenia w sakramencie Pokuty i Pojednania. 

Wskazano również na potrzebę większej aktywności wiernych świeckich w życiu publicznym, tak aby wiary nie zamykać do „zakrystii” lecz by o niej świadczyć swoim życiem. Przypomniano, że z racji sakramentu Chrztu św. każdy chrześcijanin powołany jest do tego, by głosić światu ewangelię.

Spotkanie zakończyła modlitwa za pośrednictwem Świętej Rodziny w intencji trwającego Synodu i błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity.