W auli seminarium zgromadzili się członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza z dziewięciu parafii: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie, Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza Królewicza w Majewie, św. Jadwigi Królowej w Białymstoku, Świętej Rodziny w Białymstoku, św. Karola Boromeusza w Białymstoku, Chrystusa Króla w Białymstoku, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku, Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku.

Ministranci i lektorzy wysłuchali konferencji ks. Tomasza Mnicha, który w ciekawy sposób przedstawił pięć warunków dobrej spowiedzi, podkreślając znaczenie każdego z nich. „Spowiedź jest tak naprawdę spotkaniem dwóch wyznań: naszego wyznania i przyznania się do grzeszności, ale przede wszystkim Bożego wyznania miłości, której Pan pozostaje wierny. I ta Boża wierność jest dla nas źródłem nadziei” – mówił.

Po konferencji wszyscy udali się do kaplicy seminaryjnej na modlitwę różańcową, po której obejrzeli sztukę pt. „Tajemnica Spowiedzi” na podstawie objawień Cataliny Rivas w wykonaniu aktorów z Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Spotkanie zakończył poczęstunek w seminaryjnym refektarzu.

Doroczne spotkanie mogło się odbyć dzięki gościnności ks. Mariana Strankowskiego, rektora Seminarium Duchownego, ks. Wojciecha Kapicy – ojca duchownego oraz alumnów.

„Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Białostockiej w nowym roku szkolnym i katechetycznym podjęła temat sakramentu pokuty i pojednania. Rok formacyjny 2023/2024 nawiązuje do słów 2 Listu św. Pawła do Koryntian: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”» (2 Kor 5,20). Celem tegorocznej formacji duchowej do posługi ministranckiej jest zbliżenie się do Boga, w czym pomaga sakrament pokuty i pojednania. W trwającym roku formacyjnym zaplanowane były trzy spotkania poruszające kwestie związane z dobrze odbytą spowiedzią i celebrowaną z zaangażowaniem Eucharystią: pierwsze miało miejsce we wrześniu, to było drugim z kolei, trzecie zaś będzie miało miejsce tuż przed Wielkanocą, w Wielki Czwartek” – podkreśla ks. Wojciech Rogowski, archidiecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza.