Nawiązując do czytań liturgicznych Abp Wojda podkreślał w homilii, że „wiary jak ziarnko gorczycy”, jaką Jezus odnajdywał w swoich słuchaczach, oczekiwał również od swoich uczniów, których zachęcał do głębokiej pokory i do ufności.

„Wiara rozbudza w sercu ufność, pozwala spojrzeć na Boga i zrozumieć ogrom Jego miłości, jaką okazuje w swoim Synu, (…) którego posłał aby zamieszkał pośród nas i aby w mroki naszej ludzkiej egzystencji, biedy, cierpienia i słabości, wnosił nadzieję i piękno Bożego życia. (…) Czy mamy wiarę, aby w to wierzyć? Jeśli nie, to z głębi naszego serca, w całkowitej szczerości zawołajmy jak uczniowie: «Panie przymnóż nam wiary!»” – mówił.

Tłumaczył, że jak kiedyś uczniów, tak dzisiaj nas Jezus posyła z Dobrą Nowiną o zbawieniu: „Wiara następnych pokoleń w dużej mierze będzie zależeć od naszej wiary, od tego czy sobą będziemy ukazywać Jezusa Chrystusa. Taka jest nasza chrześcijańska odpowiedzialność i nie możemy się od niej uchylać. Każdy chrześcijanin jest przekazicielem wiary w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Bożą w Jezusie Chrystusie”.

Pasterz Kościoła białostockiego wskazywał, że wiara umacnia się w Eucharystii, a Wydarzenie Eucharystyczne w Sokółce to wyraźny krok Jezusa ku nam. „Jezus nie jest kimś sprzed 2 tysięcy lat, lecz kimś wciąż żywym, wciąż działającym, kimś, kto nieustannie troszczy się o swój lud. (…) My mieszkańcy Podlasia jesteśmy Jego ludem. Przyszedł do nas, bo zna każdego z nas osobiście, zna każdego po imieniu, zna nasze sprawy, nasze trudności i bolączki, zna nasze dobre i słabe strony, zna nasze serce, zna nasze czyny. Wie o co Go prosimy i czego nam potrzeba. W ten sposób dał nam do zrozumienia, że wysłuchuje naszych modlitw i naszych próśb. Przyszedł do nas i pozostał, aby nas wspierać” – mówił.

Metropolita zaznaczał, że w Sokółce Jezus chce umacniać wierzących w Niego swoim Ciałem. „Jest to święty pokarm, który powinniśmy zawsze przyjmować sercem oczyszczonym, sercem pojednanym, w postawie pokory, wdzięczności i adoracji. W ten sposób budujemy z Nim wspólnotę pojednania i jedności. Sokółka jest ważnym miejscem pojednania z Bogiem. A skoro jest miejscem pojednania z Bogiem, to musi też być miejscem pojednania z drugim człowiekiem, z ludźmi” – stwierdził.

Określił, że jest to znak na dzisiejsze czasy, gdyż jesteśmy bardzo poróżnieni, zwłaszcza w życiu społecznym, „gdzie nienawiść wlewa się strumieniami - szerzy się szatańska retoryka zakłamania, w której wielu z tych, którzy najwięcej krzyczą i oskarżają innych o brak poszanowania i tolerancji, o szerzenie nienawiści, sami są jak pęknięta cysterna, z której wylewa się śmiertelna «kultura», zatruwając całe środowisko”.

Abp Wojda zaznaczał, że dziś potrzeba pojednania człowieka z samym sobą, ale też w małżeństwach i rodzinach. „Dość już waśni, dość już nienawiści, dość wzajemnego obrzucania się obmowami” – podkreślał Arcybiskup.

„Nasze sumienie i nasze serce najbardziej wie z kim trzeba się pojednać, komu przebaczyć, komu podać rękę. Trzeba złamać w sobie opór i niechęć względem tego, kto wyrządził nam krzywdę. Z naszego poróżnienia cieszy się tylko zły duch, smuci zaś Pan Bóg. Poróżnieni i podzieleni stajemy się narzędziem w ręku złego ducha, a przecież to my, żyjący Eucharystią, mamy przemieniać ten świat na lepszy” – zauważał.

Zachęcał do podjęcia Jezusowego zaproszenia do nawrócenia. „Zatrzymajmy się zatem wszyscy przy Jezusie i prośmy o dar wiary, abyśmy umieli dzielić się z innymi, wnosić ją i umacniać w naszym życiu osobistym, rodzinnym, wspólnotowym i narodowym” – apelował.

Po Komunii św. w procesji kanonicy Kolegiaty Sokólskiej przenieśli Najświętszy Sakrament i kustodię z Cząstką Ciała Pańskiego do miejsca celebry. Po wspólnej adoracji i odmówieniu Litanii do Serca Pana Jezusa Abp Wojda udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Archidiecezjalny Dzień Eucharystii zgromadził licznych wiernych archidiecezji, a także pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Mszę św. koncelebrował Abp Senior Edward Ozorowski, Bp Henryk Ciereszko oraz kilkudziesięciu kapłanów.

W uroczystości wraz z przybyłymi pielgrzymami uczestniczyli parlamentarzyści, władze miasta i gminy Sokółka, przedstawiciele służb mundurowych oraz lekarze patomorfolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – prof. Maria Sobaniec - Łotowska i prof. Stanisław Sulkowski, którzy badali Cząstkę Ciała Pańskiego. Na uroczystości do Sokółki przybyli również motocykliści z inicjatywy „Jazdy Ducha”.

Msza św. została odprawiona w nowo wybudowanym ołtarzu polowym. Na zakończenie Eucharystii ks. kustosz Stanisław Gniedziejko dziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

Śpiewowi podczas liturgii przewodniczył chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją prof. Wioletty Bieleckiej, chór Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki.