Wręczenie nagrody odbyło się w Książnicy Podlaskiej. Spotkanie rozpoczęło odczytanie werdyktu Kapituły przez Bogusławę Wencław – Kustosza Nagrody im. Franciszka Karpińskiego oraz przypomnienie dwudziestoletniej historii nagrody oraz laureatów jej poprzednich edycji.

Słowo do laureata oraz do zaproszonych gości skierował Bp Henryk Ciereszko. Gratulując laureatowi podkreślał, że poezja „poszerza ludzkie horyzonty, pozwala postrzegać głębiej rzeczywistość, pozwala wniknąć w to, co umyka potocznemu doświadczeniu,  kształtuje wyobraźnię, uczy wrażliwości”. Nawiązując do twórczości Dakowicza zaznaczał, że poezja kształtuje kulturę w szerokim znaczeniu, a odkrywanie polskiej historii poprzez poezję buduje narodową tożsamość. Bp Ciereszko życzył laureatowi dalszych sukcesów naukowych literackich.

Następnie przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Civitas Christiana wręczyli laureatowi nagrodę i oraz medal im. Franciszka Karpińskiego.

W laudacji dr hab. Dariusz Kulesza, kierownik Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku podkreślał, że choć Przemysław Dakowicz jest poetą młodym to wydał już wiele pozycji. Przypominając kolejne poetyckie tytuły Laureata stwierdził, że „na tle przeciętności, a nierzadko bylejakości współczesnej poezji, on jest osobny, wyjątkowy”. „Dakowicz staje przed nami z czystą, wręcz romantyczną, poetyką, z całym bagażem przemyśleń, jakby z innego świata. Czyżby to Norwid, któremu poświęcił pracę doktorską tchnął w niego ducha romantyzmu i obdarował go darem rozumienia czasów współczesnych, jakże pogmatwanych?” – pytał.

Prof. Kulesza stwierdził, że język wierszy tegorocznego laureata jest tylko pozornie prosty. Liczne w nim są odwołania kulturowe, dlatego konieczna w lekturze jego wierszy jest szeroka wiedza czytelnika o historii, kulturze i literaturze. „Dakowicz wchodzi w dialog ze swoimi poprzednikami. To autor erudyta, ale mówiący prosto. A wartość jego twórczości i jej języka polega nie tylko na drążeniu prawdy historycznej, ale przede wszystkim na pokazaniu nowego sposobu pisania o nieprzepracowanych trudnych polskich tematach” - mówił.

Autor laudacji zaliczył młodego poetę do grona wieszczów narodowych. Podkreślał, że jego twórczość jest opowieścią świadka. Wskazywał, że Dakowicz upomina się o pamięć i prawdę, nie tylko historyczną, ale też o pamięć i prawdę, we współczesnej twórczości, którą postrzega jako kontynuację tej samej kultury, tego samego narodu. Prof. Kulesza zwrócił uwagę, że Laureat głęboko zastanawia się nad stanem polskiej kultury po komunizmie, stawiając odważne pytania o kształt zbiorowej świadomości Polaków, a także oto, czy i jaka tożsamość jest nam dzisiaj potrzebna.

Wręczeniu nagrody towarzyszyła recytacja wierszy Przemysława Dakowicza oraz koncert pieśni Franciszka Karpińskiego. Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" od 1995 r. przyznaje Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m.in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, Wojciech Wencel, prof. dr hab. Anna Świderkówna, Edward Redliński, prof. dr hab. Stefan Sawicki, ks. Tadeusz Golecki.

Tegoroczny laureat jest adiunktem w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Stale współpracuje z dwumiesięcznikiem literackim "Topos". Wydał zbiory wierszy Süßmayr, śmierć i miłość (2002), Albo-Albo (2006), Place zabaw ostatecznych (2011), Teoria wiersza polskiego (2013) Łączka (2013) i Boże klauny (2014), książkę krytycznoliteracką Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008) oraz rozprawę historycznoliteracką "Lecz ty spomnisz, wnuku". Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii (2011). Redaktor tomu zbiorowego Moja Musierowicz. O twórczości autorki "Jeżycjady" (2008). Publikował m.in. w "Arcanach", "44", "Frazie", "Frondzie", "Kresach", "Odrze", "Pamiętniku Literackim", "Toposie", "Twórczości", "Tygodniku Powszechnym", "Wyspie" i "Zeszytach Literackich". Tłumaczony na angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński.