„Jan Paweł II kochał młodych, z nimi się spotykał, stawiał na młodych. Wierzymy, że odszedł do Pana i oręduje za nami – Jan Paweł Wielki, Sługa Miłosierdzia. Ten konkurs jest dla upamiętnienia życia i przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II” – mówili prowadzący galę.

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Mieczysław Czajkowski – literat, autor wielu książek m. in.: „W cieniu białostockiej Fary” oraz „Uśmiech Miłosierdzia” - przewodniczący komisji; Barbara Pietraszuk – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku; Alicja Jelska – członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej; ks. Stanisław Chim – poeta; Mirosław Heleniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku - sekretarz komisji.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami komisja postanowiła przyznać:
I miejsce – Agnieszce Ruczaj, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku godło literackie „Hiacynta” za zbiór wierszy
Drugiego miejsca komisja nie przyznała
III miejsce – Urszuli Łobaczewskiej, uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku godło literacki „Mika” za wiersze pt. „Ręce” i „Skała”
III miejsce – Izabeli Wysztygiel, uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku godło literackie „Robyn Anve” za wiersz pt. „Prawdziwa miłość…”
III miejsce – Elżbiecie Czajkowskiej, uczennicy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku godło literackie „Scintilla” za wiersze pt. „Myśmy…” i „Naprzód!”
Wyróżnienie Urszuli Jabłońskiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza  w Białymstoku godło literackie „Amtomta
Wyróżnienie Justynie Proniewskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku godło literackie „Quere
Wyróżnienie Dominice Marii Prus, uczennicy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Białymstoku godło literackie Mika”.

Nagrody i dyplomy wręczali: ks. dr Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego, ks. Stanisław Chim, Ksiądz Prałat Józef Grygotowicz, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Barbara Pietraszuk, członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej dr Alicja Jelskaoraz Małgorzata Maria Wyszyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich.

„Mamy obowiązek upowszechniać naukę Papieża, zasiewać ją w sercach młodych, ukazywać Jego piękną i bogatą osobowość, promować ideały pielęgnowane przez Jana Pawła II, który teraz błogosławi nam z okna domu Ojca. Czy pamiętamy o Nim? Należy ludziom młodym przypominać, jak żył i jakie wartości wyznawał przez całe swoje życie Święty Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata” – mówi jeden z organizatorów.

Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem Konkursów Poetyckich Młodych „Przekroczyć próg nadziei” jest Mieczysław Czajkowski.