Hasło festiwalu zaczerpnięte zostało z mądrości św. Serafina z Sarowa, świętego obydwu Kościołów, którego bł. Jan Paweł II określił „ Świętym Franciszkiem Wschodu”. Większość swego pustelniczego życia spędził w lesie, a kiedy Pan Bóg posłał go do klasztoru, by pomagać ludziom – każdemu napotkanemu człowiekowi mówił: „Moją radością jest Chrystus Zmartwychwstały.”

Organizatorzy Festiwali podkreślają, że ze Zmartwychwstania Jezusa wypływa największa radość, którą można wyśpiewać ,bo „tylko ludzie radośni prawdziwie śpiewają”. „Aby ta radość była pełna, postanowiliśmy śpiewać razem- katolicy i prawosławni. Zaprosiliśmy też inne Kościoły. W tym roku na wspólne świętowanie trzeba było trochę zaczekać, z powodu znacznej różnicy w kalendarzu świąt. Ale to też znalazło swój pozytywny wydźwięk, bo festiwal wypadł na czas zdawania matury, kiedy młodzi ludzie trudzą się nad egzaminem dojrzałości i podejmują bardzo ważne decyzje - wybierają kierunek studiów czy przyszły zawód” – wyjaśnia ks. Czesław Walentowicz.

Jury w składzie: Lidia i Tadeusz Trojanowscy, Anna Radulska (muzycy), bardzo wysoko ocenili wszystkie występy, podkreślając „zaangażowanie uczestników, ich ogromny wkład pracy w przygotowanie występów oraz autentyczną radość płynącą ze śpiewu Zmartwychwstałemu Panu”.

Jury przyznało nagrodę Grand Prix Festiwalu i Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku chórowi z Przedszkola Samorządowego nr 47 w Białymstoku, I miejsce chórowi ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku, II miejsce eqsequo zdobyli: Anna Magnuszewska, Gabriela Kierdelewicz i Jakub Ciborowski ze Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku oraz zespół ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, III miejsce chórowi „Promyczki” z Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku.

I Ekumeniczny Festiwal Pieśni Wielkanocnej „Moją radością jest Chrystus Zmartwychwstały” spotkał się z żywym zainteresowaniem nie tylko samych uczestników i ich najbliższych, ale też  nauczycieli i parafian z kościoła św. Kazimierza w Białymstoku. Pojawiły się też liczne prośby od pedagogów, by ten festiwal był kontynuowany w celu popularyzowania pieśni religijnej jako formy ewangelizacji i jedności, integracji młodzieży chrześcijańskiej oraz ożywienia religijnego ruchu artystycznego.

Organizatorami Festiwalu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Parafia św. Kazimierza w Białymstoku. Honorowy patronat sprawował nad nim Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki oraz Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

Kamila Przychodzień
Ks. Czesław Walentowicz