Abp Ozorowski przypomniał o przypadających w tym roku rocznicach: 95. Cudu nad Wisłą, 80. śmierci Marszałka Piłsudskiego i pierwszą kanonizacji Jana Pawła II. „Każda z tych rocznic uczy nas jak radzić sobie w trudnych i  zmieniających się czasach” – mówił.

„Nigdy nie było tak wielu, którzy publicznie pogardzają Polską i wstydzą się, że są Polakami, którzy próbują wywrócić fundamenty tego świata, zwłaszcza porządek etyczny. Dziś tak wielu pogardza także Kościołem, a  przecież to on w ciągu dziejów zawsze bronił Polski i polskości” – stwierdził Arcybiskup.

W 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Metropolita Białostocki apelował o czujność wobec zła, obecnego w świecie i w Polsce oraz zachęcał, by nieustannie rozpoznawać znaki czasu i pamiętając o  przeszłości, patrzeć odważnie w przyszłość.

Pasterz Kościoła białostockiego wskazywał na zwycięską obecność Maryi, prosząc, aby tak jak w historii narodu, tak i dziś „była znakiem i drogowskazem, jak mamy żyć, myśleć i postępować”.

W homilii ks. Adam Wtulich SDB, kustosz sanktuarium maryjnego w  Różanymstoku, nawiązując do Ewangelii nazywanej „Testamentem z krzyża” podkreślał, że uwidacznia ona w sposób wyjątkowy „prawdę o  macierzyństwie Maryi wobec wspólnoty wierzących w Chrystusa, wobec Kościoła.

Zachęcał obecnych do nieustannego wypełniania testamentu Chrystusa, jako jego spadkobiercy. „Dzisiejszy dzień w sposób szczególny zaprasza nas do spojrzenia w naszą przeszłość, w historię naszej Ojczyzny, do  myślenia historycznego, ale z większą świadomością tego, że jest ona nauczycielką życia”.

Kaznodzieja wskazywał, że przykładem wiernego wypełnienia Jezusowego testamentu były Śluby Jasnogórskie Jana Kazimierza, wielcy Polacy jak kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II, a także polscy męczennicy, od św. Stanisława, po bł. ks. Jerzego Popiełuszkę: „wszyscy, dla których zawołanie «Bóg, honor, Ojczyzna» nie były pustymi słowami, a treścią życia. Ci, których mogiły rozsiane są w wielu miejscach Polski, Europy i świata, o których dzisiaj mówimy, że «zginęli w obronie Ojczyzny»”.

We Mszy św. w archikatedrze uczestniczyli parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkół białostockich oraz poczty sztandarowe.

Miejskie obchody w stolicy województwa rozpoczęły się w godzinach porannych złożeniem kwiatów przed obeliskiem 3 Maja przy ul. Zwierzynieckiej. Po Mszy św. główne uroczystości rocznicowo-patriotyczne odbyły się na Rynku Kościuszki przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie miały miejsce defilada, przemówienia i apel pamięci. Po zakończeniu uroczystości mieszkańcy Białegostoku śpiewali pieśni patriotyczne wspólnie z artystami Białostockiego Teatru Lalek.

W godzinach popołudniowych na Rynku Kościuszki w Białymstoku miał miejsce pokaz sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. W parku przy ul. Zwierzynieckiej odbył się pokaz sprawności kawaleryjskiej.

Tradycją ubiegłych lat, w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej odbyła się kolejna edycja zawodów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych, nad którymi honorowy patronat objął Abp Edward Ozorowski. Dzieci mogły wziąć udział licznych konkursach i zawodach sprawnościowych, a dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody i  niespodzianki.