Witając przybyłych pielgrzymów, ks. proboszcz Jarosław Ciuchna zachęcał dzieci, ich rodziców i katechetów, aby trwając przy Chrystusie Eucharystycznym coraz bardziej się z Nim jednoczyli i od Niego czerpali siły do dawania codziennego świadectwa wiary.

„Razem z kapłanami modlimy się za was, dziękując za to, że otwarłyście swoje serca, by przyjąć Chrystusa, który jest Księciem Pokoju, by żyć prawem miłości, które On głosił. W tej Mszy św. módlmy się razem, aby przyjęli Go również ludzie na całym świecie, aby wszędzie zagościł pokój, szczególnie u naszych sąsiadów na Ukrainie” – dodał na rozpoczęcie Abp Guzdek.

W dialogowanej homilii metropolita białostocki porównał życie religijne do teatru, w którym jest podział na scenę i widownię. Na scenie występują aktorzy, podczas gdy widzowie jedynie oglądają, pozostając bierni.

„Podczas swej publicznej działalności protagonistą był Jezus, uczniowie zaś widzami; aż do Wielkiego Czwartku, gdy weszli na scenę. Od tamtego czasu nie było już podziału na aktorów i widzów – wszyscy mają wchodzić na scenę życia Kościoła” – przypominał.

„Do tej pory byliście na widowni, ale od dnia pierwszej spowiedzi, a potem Komunii św., jesteście uczestnikami życia Kościoła. Do tego zaprasza was Jezus obecny tutaj, w znaku Eucharystycznym w Sokółce” – wyjaśniał dzieciom Arcybiskup.

Przestrzegał małych pielgrzymów, by nie byli jedynie biernymi widzami w życiu domowym, szkolnym i religijnym. „Do tego roku tylko patrzyliście, przyglądając się, jak inni przystępują do spowiedzi, do Komunii św. Od tego roku weszliście na scenę życia Kościoła. Bardzo wam tego gratuluję. Ale gdybyśmy wyobrazili sobie dzisiejszy dzień za kilka, kilkanaście lat – pewnie niektóre miejsca byłyby puste” – stwierdził.

„Sokółka to wyjątkowe miejsce. Jezus dokonał tu cudu po to, aby ludzie przejrzeli. Jeżeli ktoś się zagubił, żeby odzyskał wiarę i zaczął przyjmować Chrystusa obecnego pod postacią chleba” - zaznaczył  i dodał, że „ten cud był po to, żeby przypomnieć tym, którzy są tylko widzami: «Przyjdźcie, bo Ja jestem obecny, nie tylko w słowie, ale także w Eucharystii. Zaangażujcie się w życie Kościoła, bo tu nie ma podziału na scenę i widownię»”.

Metropolita zachęcał dzieci do różnych form zaangażowania w życie Kościoła, rodzicom zaś dziękował za słowo i przykład ich życia, który sprawił, że ich dzieci mogą cieszyć się dzisiejszym dniem. „Zgięte kolana ojca i matki do modlitwy, ich złożone ręce, to przykład niezwykle mocny” – podkreślał.

Prosił je również o okazywanie wdzięczności rodzicom, którzy dają im przykład zaangażowania, przyprowadzając ich na dzisiejszą i każdą niedzielną Eucharystię, przekazując dar wiary i wychowując do wartości.

Po przyjęciu Komunii św. dzieci odczytały akt zawierzenia Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej.

Na zakończenie Abp Guzdek dziękował kapłanom, którzy wspólnie z nim sprawowali Mszę św. oraz siostrom zakonnym i katechetom za ich posługę i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do I Komunii św., i wraz z obecnymi na Eucharystii odmówił Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Po Mszy św. tradycyjnie na stadionie OSIRu w Sokółce miały miejsce wspólne gry i zabawy oraz liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin.