„Czym innym jest urząd, a czym innym sposób jego pełnienia. Pobieranie podatków w czasach, w których żył Patron dzisiejszego dnia, było zajęciem pogardzanym. Mateusz jednak tak to czynił, że przyciągnął wzrok Jezusa. To powinno być dla nas przestrogą, by nie sądzić ludzi tylko z pozorów, ale starać się przenikać do ich wnętrza” - mówił Metropolita Białostocki. „Jak piękne wnętrze musiał mieć ten pogardzany celnik, skoro Jezus wybrał go na swego ucznia, że znalazł się wśród tych nielicznych, którzy spisali Ewangelię – podkreślał.

Abp Ozorowski wyrażając wdzięczność zgromadzonym na wspólnej modlitwie za ich codzienną ofiarną służbę i pracę, przypomniał rolę służb i urzędów, które „troszczą się o dobro kraju, umniejszanie nierówności i sprawiedliwość społeczną”. Niech Bóg wynagrodzi wam wasz trud i pracę” - mówił Arcybiskup, wskazując na konieczność ciągłego „zabiegania zarówno o sprawiedliwość w życiu społecznym jak i dobro konkretnego człowieka”.

We Mszy św. w Archikatedrze Białostockiej licznie uczestniczyli dyrektorzy, naczelnicy, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy sektora finansowego wraz z rodzinami oraz swoimi kapelanami i duszpasterzami.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, proboszcz parafii garnizonowej w Białymstoku. Przypomniał na czym polegała praca celnika i jaką opinię w oczach społeczeństwa miał w czasach współczesnych Jezusowi. Podkreślił, że tamto spotkanie w komorze celnej było spotkaniem grzesznika z miłosiernym Bogiem. „Bóg zawsze miłuje i przebacza, jednak nieodzownym warunkiem Jego miłosierdzia jest skrucha i pokora grzesznika”- mówił.

Kaznodzieja wyjaśniał, że w dzisiejszych czasach kontekst i cel działalności służb celnych i podatkowych jest inny w państwie rzymskim. „Istota ich służby i pracy jest ta sama - zbieranie podatków, ale dziś działają oni dla dobra Ojczyzny, a nie dla celów okupanta”. „Ma ona odniesienie do dobra wspólnego, za które niektórzy zapłacili cenę życia” - podkreślał, odnosząc się do celników zamordowanych w czasie II wojny światowej i na Wschodzie.

Ks. Kapelan zauważył, że dziś na pełniących służbę i pracujących w sektorze podatkowym czekają inne niebezpieczeństwa. Wskazał m.in. na szantaż, naciski polityczne, groźby przekupstwa. „Dziś potrzeba ludzi, którzy nie dadzą się zastraszyć złu”- mówił. Jako sposoby ciągłego umacniania się w dobrym w trudnej służbie i pracy wskazywał na modlitwę, sakrament pokuty i Eucharystii oraz pielgrzymowanie do miejsc świętych.

Na zakończenie Eucharystii delegacja białostockich służb celnych w imieniu wszystkich zebranych na uroczystości złożyła na ręce Arcybiskupa Metropolity podziękowanie za przewodniczenie Mszy św. oraz za duchową opiekę i wsparcie w ich służbie i pracy.

Dzień Służby Celnej oraz pracowników finansowych, skarbowych i podatkowych począwszy od 1999 r. obchodzony jest 21 września, w dniu patronalnym św. Mateusza. Jest on szczególną okazją do podkreślenia znaczenia tych służb i sektorów dla gospodarki kraju, a także do wspólnej modlitwy funkcjonariuszy i pracowników tych służb wraz z rodzinami za wstawiennictwem świętego Patrona.