Nawiązując w homilii do liturgii słowa metropolita białostocki zauważył, że nawet szczególnie umiłowani i wtajemniczeni w misterium prawdy o Bogu, będący świadkami miłosiernych czynów Jezusa, mieli trudności ze zrozumieniem i przyjęciem prawdy o tym, że miłosierdzie jest podstawowym przymiotem Boga.

Zaznaczył, że w również w długiej historii Kościoła wielu uczniów Chrystusa nie przyjmuje, bądź ma duże trudności w przyjęciu prawdy o miłosierdziu Boga: „Pomimo tego, że w naszych kościołach wciąż przypomina się nauczanie Jezusa Chrystusa o Bogu miłosiernym, który sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi; który okazuje miłosierdzie wielkim grzesznikom, uważają oni, że sprawiedliwość jest ważniejsza od miłosierdzia” - mówił i wyjaśniał, że właśnie dlatego „pojawiali się wybrani i posłani przez Boga apostołowie miłosierdzia, aby przypominać światu tę podstawową prawdę”.

Hierarcha podkreślił, że „aby przyjąć przesłanie o miłosierdziu Bożym nie wystarczy je tylko poznać, ale trzeba je zrozumieć, by mogło zostać przyjęte”. Przywołał postać bł. ks. Michała Sopoćki, który tę prawdę dociekał i ją zgłębiał.

„Błogosławiony ks. Michał Sopoćko jest wybitną postacią historii naszego narodu i zarazem naszego miasta. Jest naszym patronem. Sami go wybraliśmy, bo się z nim identyfikujemy, bo postrzegamy go jako wzór człowieka, który zrozumiał tajemnicę Bożego miłosierdzia. Ponadto uczył, że trzeba naśladować miłosiernego Boga będąc miłosiernym w odniesieniu do ludzi” – wskazywał.

Kontynuując tę myśl podkreślał, że powoływanie się na Błogosławionego Patrona miasta zobowiązuje nas do podejmowania wysiłku, aby nieustannie pogłębiać wiedzę i zrozumienie prawdy o Bożym miłosierdziu.

„On nam wytyczył tę drogę i trzeba go w tym naśladować” – stwierdził arcybiskup, dodając, że wszyscy, jako uczniowie Chrystusa jesteśmy zobowiązani do praktykowania postawy miłosierdzia w życiu małżeńskim, rodzinnym i społecznym.

„Wręczane dziś wyróżnienia «Michał» są znakiem, że bł. ks. Michał Sopoćko inspiruje, nadal żyje, działa i jest dla nas wzorem do naśladowania. Wielu z nas podejmuje trud, aby poznać przesłanie o Bogu bogatym w miłosierdzie, staramy się je zrozumieć i wprowadzamy ideę miłosierdzia w nasze życie osobiste i społeczne” – mówił.

Zachęcał, aby mieszkańcy miasta, którego patronem jest bł. ks. Michał Sopoćko, apostoł Bożego miłosierdzia, byli kontynuatorami jego misji i dzieła.

Mszę św. w 13. rocznicę beatyfikacji ks. Michała koncelebrował przybyły na uroczystości abp Tadeusz Wojda, abp senior Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko oraz kilkudziesięciu kapłanów.

W modlitwie wraz z mieszkańcami miasta uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i służb mundurowych wraz z pocztami sztandarowymi.