Złoci jubilaci to: ks. Tadeusz Krahel z AWSD w Białymstoku, ks. Romuald Szubzda, proboszcz z Janowa, ks. Ryszard Pasturek z Parafii Karola Boromeusza w Białymstoku, ks. Tadeusz Sołowiej z Domu Księży Emerytów w Białymstoku oraz ks. Wiesław Gutowski z London w Kanadzie. Odbyli oni 3-dniowe rekolekcje kapłańskie.

Centralnym punktem każdego dnia była sprawowana przez nich msza św. przed Cudownym Obrazem MB Różanostockiej.  W poniedziałek i wtorek koncelebrze przewodniczył ks. Piotr Sosnowski sdb, dyrektor szkoły i przełozony wspólnoty zakonnnej przy Salezjańskich Dziełach Wychowawczych. On też głosił w tych dniach homilie.

W poniedziałkowej homilii ks. Piotr zwrócił uwagę na wzbudzające niepokój pytanie  Chrystusa Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). W tym świetle zarysował znaczenie kapłaństwa i rolę duchowieństwa w kształtowaniu religijności i życia wiarą.We wtorek natomiast przypomniał o istnieniu zagrożeń i wyzwań stojących przed każdym kapłanem oraz potrzebie czujności i oparcia się na Chrystusie. Podał sugestywny przykład drzew rosnących na stromych wybrzeżach Szkocji odpornych na huraganowe wichry od morza i kruche jak zapałki wobec znacznie słabszych i sporadycznych wiatrów od strony lądu.

We środę Mszy św. przewodniczył Abp Edward Ozorowski, kolega kursowy wymienionych księży. Homilię tego dnia wygłosił ks. Ignacy Chdźko SDB ze wspólnoty salezjanów przy Parafii Ofiarowania NMP. 

W homilii ks. Ignacy przypomniał jubilatom o fundamentalnym znaczeniu wiary jako czynnika warunkujcego efektywną relację osoby ludzkiej wobec Boga. Wiara człowieka otwiera Bogu możliwość posługiwania się nim w realizacji swojego planu Zbawienia, co mówca poparł przykładami ze Starego i Nowego Testamentu oraz z życia wybranych świętych.

Abp Ozorowski na zakończenie mszy wyraził radość ze spotkania z kolegami, na które przybył mimo napiętego grafiku obowiązków a salezjanom podziękował za gościnność.