Uczestników i opiekunów przywitali organizatorzy: Anna Jodczyk, prezes diecezjalna M.I., ks. prał. Józef Wiśniewski proboszcz parafii pw. Ducha Świętego oraz ks. kan. Jerzy Szyryngo asystent diecezjalny  Rycerstwa Niepokalanej.

Po napisaniu testów przez uczniów i sprawdzeniu prac przez komisję zostały  wyłonione osoby, które zakwalifikowały się  do następnego etapu.


W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Ewelina Konik   - VIII  LO w Białymstoku
II miejsce -Mateusz  Krasowski  - VIII  LO w Białymstoku
III miejsce - Anna Wojszko  - XI  LO w Białymstoku

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce  -  Gabriela  Kulfan  - Zespół Szkół Samorządowych  w Janowie
II miejsce -  Beata  Jatkowska  - Zespół  Szkół Samorządowych  w Janowie
III miejsce  - Jakub  Dybacki  - Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym

Na zakończenie wszystkim uczestnikom II etapu i opiekunom zostały wręczone dyplomy i nagrody.