W uroczystościach udział wzięli: ks. prałat Henryk Żukowski  – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. dr Bogdan Skłodowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, przedszkolaki i uczniowie z placówek oświatowych miasta Białegostoku, harcerze na czele z komendantem Chorągwi Białostockiej ZHP hm. Andrzejem Bajkowskim oraz mieszkańcy Białegostoku. Były obecne poczty sztandarowe szkół i Chorągwi Białostockiej ZHP.

Odśpiewano Hymn państwowy a następnie ulubioną pieśń Papieża Barkę oraz Abba Ojcze. Apel pamięci oraz modlitwę Anioł Pański poprowadził ks. Dariusz Gutowski – wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Przd ołtarzem św. Jana Pawła II zostały złożone kwiaty.


Radość ze spotkania wyraził ks. dyrektor Bogdan Skłodowski, który nawiązał do nauczania Jana Pawła II i spotkań Papieża z młodymi. Wystąpienie zakończył życzeniami z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych, przytaczając słowa Jana Pawła II.

Apel był podziękowaniem za życie i posługę ukochanego Ojca Świętego.