Książka, od momentu powstania zamysłu jej wydania miała była niespodzianką, jaką swemu Profesorowi przygotowali uczniowie i przyjaciele.

Nie jest ona monografią diecezji wileńskiej, ale zbiorem artykułów autorstwa Księdza Profesora, dotyczących dziejów diecezji wileńskiej od chwili chrystianizacji Litwy do roku 1925, kiedy to diecezję wileńską podniesiono do rangi archidiecezji. Wpisuje się w cykl naukowych publikacji dotyczących dziejów Kościoła na rubieżach Rzeczypospolitej. Nawiązuje do najbardziej znanych pozycji, takich jak, wydana przed ponad 100 laty, w 1912 r., przez znanego badacza dziejów Kościoła na Wileńszczyźnie, ks. Jana Kurczewskiego, „Biskupstwa wileńskiego”.

Redaktorzy książki, ks. dr Tadeusz Kasabuła i ks. dr Adam Szot, zamieścili w niej bibliografię publikacji Księdza Profesora, wykaz prac dyplomowych powstałych pod Jego kierunkiem, jak również wykaz naukowych konferencji, odbytych w Polsce i za granicą, w których brał udział ks. prof. Krahel. Omówili dorobek naukowo-dydaktyczny Księdza Tadeusza Krahela.

Książka stanowi pierwszy tom tryptyku poświęconego dziejom (archi)diecezji wileńskiej. Wkrótce w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej ma się ukazać książka poświęcona dziejom Kościoła na Wileńszczyźnie w okresie ostatniej wojny światowej pt. „Archidiecezja wileńska w okresie II wojny światowej”. Na wiosnę ks. Tadeusz Krahel zapowiada wydanie długo oczekiwanej pozycji dotyczącej martyrologium duchowieństwa archidiecezji wileńskiej w okresie totalitaryzmów hitlerowskiego i sowieckiego.

Całe spotkanie upłynęło w miłej, wręcz przyjacielskiej atmosferze.

Książka została wydana jako 13 tom serii „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne”. Wydawcą książki jest Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku. Ukazała się dzięki życzliwości Państwa Małgorzaty i Artura Milewskich, właścicieli drukarni Biały Kruk w Białymstoku.