Warsztatowe zajęcia doradców rozpoczęły się modlitwą w intencji spotkania, podejmowanej pracy, a także świętości małżeństw i rodzin. Prowadzącymi warsztat byli Krystyna i Marek Fabiańscy, doświadczeni i długoletni doradcy pracujący w poradni rodzinnej przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Białymstoku.

Sięgając do nauczania Kościoła katolickiego (Humane vitae, Familiaris consortio, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie – dokument Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski) uczestnicy spotkania przypomnieli sobie najistotniejsze wskazania co do treści spotkań z narzeczonymi. Ważnym kontekstem ukazywania odpowiedzialnego rodzicielstwa jest właściwie pojęta antropologia, która jest prawdą o człowieku stworzonym z miłości i powołanym do miłości. Istotną wartością jest wiara, zdolność do realizowania siebie na drodze całkowitego daru z samego siebie, właściwe i odpowiedzialne przeżywanie miłości, która nie powinna być naiwna. Dopiero właściwy kontekst może pozwolić na owocne ukazanie wartości odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nie do przecenienia jest doświadczenie doradcy i jego wiara, która jest autentycznie przeżywana, wszechstronna wiedza na temat poruszanej materii. Zasadniczą potrzebą jaką dostrzegają i podkreślają doradcy jest dobra współpraca z duszpasterzem w parafii. Owocna praca z narzeczonymi może być możliwa jedynie przy odpowiedzialnym zaangażowaniu zarówno kapłana, jak i doradcy życia rodzinnego.

Spotkanie formacyjne doradców było kolejnym cyklicznym spotkaniem, które pozwala udoskonalać warsztat doradcy, a także pogłębia wiedzę i kompetencje, tak bardzo potrzebne w kontakcie ze współczesnym młodym człowiekiem. Kolejne spotkanie formacyjne jest zaplanowane na 8 maja i będzie dotyczyło metody, sposobu mówienia narzeczonym o współżyciu seksualnym.

W Archidiecezji Białostockiej pracuje 35 doradców życia rodzinnego w 32 parafialnych poradniach rodzinnych. Swoją posługę doradcy spełniają na mocy misji kanonicznej Arcybiskupa Metropolity.