„Od dziś będziecie służyć, głosząc Ewangelię i starając się, aby przeniknęła ona do serc słuchaczy. Będziecie też karmić Ciałem Chrystusowym i pomagać w uczestnictwie w liturgii – wskazywał Arcybiskup. „Pełniąc czynności liturgiczne nawiązujcie do codziennego życia, bo liturgia ma taki właśnie sens: podnosi życie ludzkie ku Bogu, a praca ludzka, dzięki modlitwie liturgicznej daje człowiekowi radość z tego, że człowiek nieustannie pozostaje związany z Bogiem” – dodawał.

„Kościół białostocki dziś cieszy się z nowych diakonów i ma nadzieję, że będą oni zaczynem dobra i radości” – mówił, życząc nowo wyświeconym diakonom, by radość dzisiejszego dnia nie spowszedniała, ale by zawsze ożywiała ich serca.

Po Ewangelii kandydaci do diakonatu wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, zobowiązując się do celibatu, posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz do odmawiania modlitwy brewiarzowej.

Najważniejszym momentem sakramentu była modlitwa święceń, podczas której Arcybiskup wzywał mocy Ducha Świętego, by uświęcił wybranych oraz gest nałożenia rąk na głowę każdego z diakonów. Po modlitwie diakoni nałożyli strój liturgiczny - dalmatykę. Następnie, poprzez znak przekazania księgi Ewangelii przez Arcybiskupa, zobowiązali się bycia jej głosicielami oraz nauczania i wypełniania z wiarą jej zobowiązań.

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się przez pięć lat formacji. Ostatnim jej etapem były rekolekcje, które w domu rekolekcyjnym w Studzienicznej poprowadził dla nich ojciec duchowny ks. dr Dariusz Sokołowski.

Uroczystość święceń zgromadziła w archikatedrze wielu kapłanów, rodziny i przyjaciół nowych diakonów oraz wierni z parafii i wspólnot, z których wywodzą się diakoni.

Na zakończenie Mszy św. nowo wyświęceni diakoni dziękowali Bogu za powołanie i prowadzenie po ścieżkach formacji, abp. Edwardowi, który był wyrazicielem zaufania Kościoła i przez którego ręce otrzymali sakrament święceń w stopniu diakonatu, bp. Henrykowi Ciereszce z obecność w tym ważnym dla nich dniu, profesorom seminarium duchownego za trud włożony w ich wychowanie. Dziękowali w szczególny sposób rodzicom, za atmosferę domu rodzinnego, w którym mogły wzrastać ich powołania, rodzinie, bliskim i przyjaciołom oraz za otrzymane od nich dobro. Prosili również o modlitwę, aby „nigdy nie zaniedbali tego charyzmatu, który dostał im dany od Boga przez włożenie biskupich rąk”.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni piątego roku: Radosław Backielparafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku, Karol Godlewskiparafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, Gaweł Korzeniecki z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białymstoku, Tomasz Mnichparafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, Kamil Przymierski z parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu i Damian Silwonikparafii pw. NMP z Guadalupe w Białymstoku.