„Tym dekretem z 23 stycznia 1991 r. (powołania Caritas – przyp. wł.) Biskup Edward Kisiel przypomniał, że: Miłosierdzie stanowi istotny element misji ewangelizacyjnej Kościoła i jej weryfikację. Kościół od początku głosił potrzebę miłości i ją praktykował. Tak naprawdę na Caritas można spojrzeć dwojako: jako na organizację, która ma swój początek, swoje dekrety, statuty, pracowników, wolontariuszy, podopiecznych. Można to wszystko zliczyć. Ale jest też ta Caritas, która trwa od początku Kościoła, ponad 2 tysiące lat” – powiedział w homilii ks. Jerzy Sęczek.

W słowie do zgromadzonych na Eucharystii Abp Tadeusz Wojda przywołał słowa Papieża Franciszka: „Caritas jest istotna częścią Kościoła i instytucjonalizuje ona miłość w Kościele. Caritas ma miejsce w sercu Kościoła. Jest czułością kościoła do swoich wiernych jest przejawem czułości i bliskości Matki-Kościoła do jej dzieci”. Metropolita życzył wytrwałości w dalszej pracy i rozwoju dział miłosierdzia w naszej diecezji.

Po Eucharystii przedstawiciel wojewody Bohdana Paszkowskiego – Mieczysława Nartowicz przekazała słowa uznania za dotychczasowe działania białostockiej Caritas na rzecz osób potrzebujących oraz życzenia na kolejne lata służby dla bliźnich.

W wąskim gronie pracowników uczczono również jubileusz przy okolicznościowym torcie. Podczas kameralnego spotkania pracownicy wspominali początki swojej pracy. „Pracuję w Caritas Archidiecezji Białostockiej od 20 lat i najbardziej jestem dumna z Wigilii dla osób potrzebujących i Śniadań Wielkanocnych, gdzie mogą się spotkać osoby bezdomne, samotne, spędzić razem czas i nie czuć się odrzuconym. Jestem dumna też z naszych placówek, które prowadzimy: noclegowni dla mężczyzn, noclegowni dla kobiet, gzie mogą znaleźć schronienie osoby bezdomne. Liczy się dla nas każdy człowiek i to jest ta misja – pomoc każdemu człowiekowi” – powiedziała Mirella Piątkowska, pracownik Caritas.

O początkach białostockiej Caritas mówił jej pierwszy dyrektor – ks. Andrzej Kozakiewicz: „Zaczynaliśmy w jednym pokoju, na 8 metrach kwadratowych, z pomocą 2 wolontariuszy, a dziś Caritas niesie pomoc mieszkańcom całej diecezji”. „Początek Caritas to wolontariat – dodaje zastępca dyrektora Sebastian Wiśniewski – Wszelkie dzieła, które były na samym początku to dzięki wolontariuszom. Mamy wspaniałe grono wolontariuszy: około 40 Parafialnych Zespołów, 40 Szkolnych Kół Caritas, ponad 60 osób indywidualnych, które wspierają nas, przychodzą i pomagają, zawsze, gdy tego potrzebujemy. To jest wielka pomoc przy m.in. zbiórkach żywności”.

Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi obecnie ponad dwadzieścia różnego rodzaju placówek, programów oraz akcji charytatywnych pomagając rokrocznie tysiącom osób najbardziej potrzebujących na terenie archidiecezji białostockiej oraz wspierając akcje ogólnopolskie i  pomoc międzynarodową.