Archidiecezjalny koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ks. dr Jarosław Grzegorczyk, nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Patron rodziny” zauważa, że ma on szczególny charakter. „Ten Dzień przeżywać będziemy w kontekście trwającego Synodu Biskupów na temat «Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym». Wszystko razem jawi się jako bardzo sprzyjająca okazja, by w całym Kościele katolickim zacząć więcej uwagi i troski poświęcać małżeństwu i rodzinie. Może też to znak, że potrzeba więcej modlitwy za rodziny i to właśnie przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – Patrona rodziny”.

Zapytany, co wyróżnia zbiórki prowadzone przez podopiecznych Fundacji od innych, przeznaczanych na podobne cele odpowiada: „Wyróżnia dużo, gdyż ofiary zbierane do puszek w Dzień Papieski przeznaczone są na pomoc w nauce młodzieży zdolnej, pochodzącej z terenów wiejskich lub małych miejscowości i nie mającej wystarczających środków materialnych. Stypendysta jednak to nie tylko ten, kto chce zdobywać wiedzę, to przede wszystkim ten, kto kształtuje swoją wiarę w Boga w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Formacja chrześcijańska młodzieży otrzymującej stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia to sprawa absolutnie podstawowa. Formacja ta trwa przez cały okres otrzymywania tego wsparcia”.

Ks. Grzegorczyk podkreśla, w ciągu 15 lat istnienia Fundacji zmieniły się zarówno czasy jak i podopieczni. „Nie może być inaczej, bo jak wiadomo w społeczeństwie, w rodzinach, w szeroko rozumianej kulturze również zachodzą duże zmiany. Ważne jest to, że ci ambitni młodzi ludzie, w środowiskach swojego życia, w szkole, wśród rówieśników nie wstydzą się wiary w Boga, ale odważnie o niej świadczą” – mówi.

W Archidiecezji Białostockiej pomoc z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” otrzymuje blisko 40 stypendystów - gimnazjalistów, licealistów i studentów. Towarzyszy ona młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia, od gimnazjum, poprzez szkołę średnią, aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on ściśle określone kryteria regulaminowe. Otrzymywane stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. W ubiegłym roku w archidiecezji w Dniu Papieskim zebrano kwotę 101.600,85 zł.

Stypendyści nie tylko otrzymują stypendia socjalno-naukowe. Od momentu przyznania stypendium do ukończenia studiów są formowani w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Kilka razy w roku spotykają się na Mszach św. i spotkaniach formacyjnych, pracują jako wolontariusze w swoich środowiskach. W czasie wakacji razem z innymi podopiecznymi Fundacji uczestniczą w letnich obozach formacyjnych w różnych miastach Polski.

W Liście Episkopatu Polski zapowiadającym obchody XV Dnia Papieskiego czytamy: „Podczas XV już Dnia Papieskiego, będziemy słuchali słów św. Jana Pawła II i modlili się o przyszłość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, odwagę dla samorządowców, aby wzmocnić rodzinę, od której zależy przyszłość Kościoła i Ojczyzny”.

„Będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które od lat nazywane jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera około 2500 młodych ludzi z całej Polski, głównie z rodzin wielodzietnych, zarówno duchowo, jak i materialnie, poprzez stypendia. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami mogą oni realizować swoje aspiracje edukacyjne. W duchu wartości, którym służył Święty Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. Tę inicjatywę Kościoła w Polsce św. Jan Paweł II określił jako pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania jej modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności budowany Świętemu Papieżowi. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości rodziny i obrońcami jej godności w myśl nauczania św. Jana Pawła II” – piszą biskupi.

Prowadzony przez „Dzieło Nowego Tysiąclecia” fundusz stypendialny w ciągu 15 lat dał wielu młodym możliwość zdobycia wykształcenia na najlepszych uczelniach w kraju. W czasie swego istnienia Fundacja zorganizowała 30 obozów formacyjnych, a ponad 800 podopiecznych zostało jej absolwentami. W ramach swej działalności propaguje ona nauczanie św. Jana Pawła II, co roku organizując Dzień Papieski.


PROGRAM OBCHODÓW XV DNIA PAPIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU

LIST PASTERSKI EPISKOPATU NA XV DZIEŃ PAPIESKI