Zwracając się do zgromadzonych Arcybiskup podkreślił znaczenie słowa Caritas, które znaczy miłość, i jak ważne jest to, by pochylać się nad biednymi, potrzebującymi. „W życiu społecznym rządzą dwie główne zasady. Pierwsza solidarności, druga pomocniczości. Na przykładzie otwartego dzisiaj ośrodka widać, jak te zasady są mądre i jak ich trzeba się trzymać” – mówił.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno oraz Starosta Wiesław Pusz, dzięki którym budynek będący własnością skarbu państwa, przeszedł na własność Caritas Archidiecezji Białostockiej. Obecny był również burmistrz Supraśla, komendanci Straży Pożarnej i inni znamienici goście, wśród nich siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, oraz wielu kapłanów zaangażowanych w powstanie ośrodka.

Ks. Grzegorz Kłoczko, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, z dumą ogłosił, że Caritas udało się zrealizować kolejne dzieło. „Radością napełnia mnie fakt, że w świecie, w którym tak trudno o bezinteresowną pomoc innym ludziom, jest tak wielu tych, którym pomaganie przychodzi z łatwością. Supraskie Centrum Pomocy to widoczny znak ciągłego wysiłku, który nieustannie podejmujemy dla dobra tych, którym ciężko, a którzy niejednokrotnie wstydzą się prosić o pomoc” – mówił.

„Caritas jako instytucja charytatywna zajmuje się udzielaniem bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy potrzebują jakiegokolwiek wsparcia. Wtedy przychodzą do nas, a my dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać ich problemy. Dlatego, kiedy do naszych drzwi zapukali uchodźcy i cudzoziemcy, którzy nie mieli dachu nad głową ,  a my w tamtym czasie nie dysponowaliśmy odpowiednim lokum, zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do Pana Wojewody.  Otrzymaliśmy od niego propozycję przejęcia budynku w Supraślu, w którym obecnie się znajdujemy. W międzyczasie w Białymstoku powstała placówka dla bezdomnych rodzin cudzoziemców, a tu w Supraślu  postanowiliśmy utworzyć wielofunkcyjne Centrum Pomocy Caritas Archidiecezji Białostockiej” – opowiadał o historii powstania Centrum ks. Kłoczko.

W placówce w przyszłości zostanie utworzony ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy oraz mieszkanie interwencyjne dla rodzin uchodźców będących w trudnej sytuacji. W chwili obecnej funkcjonuje Dom Matki i Dziecka przeniesiony z Wasilkowa wraz ze świetlicą dla dzieci i młodzieży. Zarówno Dom, jak świetlica prowadzone są przez siostry Nazaretanki.