Temat tegorocznej olimpiady brzmiał: „Święci Apostołowie Piotr i Paweł - urząd i charyzmaty w Kościele”. Uczestnicy musieli zdobyć wiedzę biblijną o nauczaniu świętych Piotra i Pawła, pogłębić ją przekazem Katechizmu Kościoła Katolickiego i innym źródłami z zakresu teologii dogmatycznej.

We wprowadzeniu Urszula Zagan, koordynator olimpiady z ramienia Wydziału Katechetycznego, nawiązała do słów ustępującego papieża Benedykta XVI: „Chciałbym zachęcić wszystkich do odnowienia mocnego zaufania w Panu, by powierzyć się jak dzieci w ramiona Boga, będąc pewnymi, że ramiona te zawsze nas wspierają i są tym, co pozwala nam kroczyć każdego dnia nawet w utrudzeniu. Chciałbym, aby każdy czuł się miłowanym przez tego Boga, który dał swego Syna za nas i ukazał nam swoją miłość bez granic. Chciałbym, aby każdy poczuł radość bycia chrześcijaninem”.

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego, pod kierunkiem katechetki Barbary Podlewskiej przygotowała część artystyczną, w której przedstawiła historię papiestwa i najważniejsze rysy pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI.

Obecny na olimpiadzie Arcybiskup Metropolita Białostocki wyraził radość z obecności  zdolnej i pracowitej młodzieży, która z pasją podejmuje wysiłki, aby lepiej poznać i zrozumieć wiarę. Po wspólnym odmówieniu Credo udzielił uczestnikom pasterskiego błogosławieństwa.

Organizowana każdego roku olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego. Po eliminacjach pisemnych, najlepszych 6 uczestników odpowiadało na pytania zadawane przez jury, które w tym roku pracowało pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Proniewskiego, kierownika Międzywydziałowej Katedry Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Białostocki etap diecezjalny (tzw. zawody II stopnia) jest ewenementem w skali kraju z racji na nieco urozmaicony regulamin. Zawiera oprócz pisemnych, również eliminacje w formie ustnej. Dzięki temu nasi laureaci przygotowują się dobrze do późniejszych wystąpień na etapie ogólnopolskim.

Laureatami etapu diecezjalnego XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej zostali: Kinga Danowska i Kinga Półkośnik z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Joanna Kuklińska z  II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.