Metropolita białostocki w homilii zwrócił uwagę na postać ubogiej wdowy, przywołanej w czytaniach liturgicznych, która zasłużyła na szczególną uwagę Jezusa – wszyscy wrzucali do skarbony z tego, co im zbywało, uboga wdowa zaś wrzuciła najwięcej, czyli wszystko, co miała na swe utrzymanie.

„Przed pięćdziesięciu laty podobne wydarzenie miało miejsce w naszej białostockiej archikatedrze. (…) Zanim ówczesny biskup włączył was do grona kapłanów Kościoła katolickiego, publicznie wyznaliście, że odtąd nie wasza wola będzie na pierwszym miejscu, ale wola i dobro Kościoła” – podkreślił.

„Zapewne wielokrotnie zmienialiście parafie i podejmowaliście różne zadania duszpasterskie w naszej archidiecezji, w Kościele w Polsce i poza jej granicami. Ale zawsze, mając świadomość podjętej decyzji w godzinie święceń, naśladowaliście postawę ewangelicznej wdowy, która do końca zaufała Bogu – nic dla siebie, ale wszystko dla Boga i Kościoła” – mówił.

Abp Guzdek przypomniał, że Księżom Jubilatom przyszło żyć i służyć Kościołowi w ciekawych, niezwykle dynamicznych i zarazem trudnych czasach. Przy zmieniających się kolejno następcach św. Piotra, niezmiennie głosili Ewangelię i umacniali wiernych Bożą łaską.

„Zapewne doświadczyliście różnych trudności z jakimi borykało się wielu księży w czasach Polski ludowej, kiedy Kościół był prześladowany. W tym czasie, kiedy realizowaliście wasze kapłańskie powołanie, ponieśli męczeńską śmierć bł. ks. Jerzy Popiełuszko i ks. Stanisław Suchowolec – synowie podlaskiej ziemi. Były też podniosłe, wspaniałe chwile jak wybór krakowskiego metropolity kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, kolejne pielgrzymki do Polski, a szczególnie ta w 1991 roku do Białegostoku, kiedy Ojciec Święty utworzył naszą archidiecezję” – zaznaczał.

„Każdy z was przez 50 lat pisał niezwykłą księgę swojego kapłańskiego życia – jedyną i niepowtarzalną. W dniu jubileuszu warto zagłębić się w jej lekturę. Zmieniali się biskupi i kolejni papieże, a wy służyliście i nadal służycie Kościołowi. Dziś, kiedy dziękujecie za minione lata służby Bogu i ludziom, możecie powtórzyć za biblijnym Tobiaszem: „(…) chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego życia” – stwierdził hierarcha.

Dziękując Jubilatom za półwiecze służby Bogu i Kościołowi, metropolita białostocki życzył i zachęcał: „Uwielbiacie Boga i wysławiacie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył. Życzę wam, abyście jak Tobiasz, dożyli ponad stu lat w dobrym zdrowiu, zawsze wierni powierzonej wam przez Boga misji aż do ostatniego uderzenia serca”.

Po homilii abp Guzdek pobłogosławił i wręczył Księżom Jubilatom pamiątkowe krzyże, które otrzymali: ks. prał. Wojciech Łazewski, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Białymstoku, ks. kan. Józef Koszewnik, proboszcz parafii pw. św. Anny w Białymstoku, ks. kan. Jan Trochim, proboszcz parafii w św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze, ks. prał. Henryk Żukowski emerytowany proboszcz parafii archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku oraz ks. kan. Jan Popławski.

W czasie Mszy św. księża jubilaci modlili się za rodziców, wychowawców, moderatorów oraz zmarłych kolegów kursowych. Prosili też Boga o nowe powołania kapłańskie w Kościele białostockim.

Uroczystą Eucharystię koncelebrował abp senior Edward Ozorowski oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na wspólnej modlitwie zgromadziły się rodziny oraz przyjaciele Księży Jubilatów.

Śpiewom podczas Mszy św. przewodniczyły połączone chóry parafialne, a po niej wspólnota Przyjaciół Oblubieńca przygotowała montaż słowno-muzyczny o kapłaństwie.