Powstanie Listopadowe rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. 7 lipca 1831 roku pod Sokołdą maszerujący spod Wilna oddział pułkownika Józefa Zaliwskiego stoczył bitwę z wojskami rosyjskimi. Zaskoczeni powstańcy zostali rozbici, a poległych pochowano w bezimiennym grobie.

Organizatorem tegorocznych uroczystości była Gmina Supraśl. Jak podkreślił burmistrz miasta Radosław Dobrowolski, władzom bardzo zależy, aby miejsce to było żywą lekcja historii. Tym większa radość z obecności wielu młodych ludzi – reprezentantów szkół. Nie zabrakło również reprezentacji harcerzy z parafii św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku.

Obchody rocznicy wybuchu powstania na terenie powstańczego mauzoleum rozpoczęły się o godz. 11.00 i przebiegały według ceremoniału wojskowego. Wartę honorową pełnili żołnierze z 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Obecne były również liczne poczty sztandarowe, m.in. Policji, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Lasów Państwowych. Byli obecni kapelani wojskowi i harcerscy oraz proboszczowie z Supraśla i przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. W tym roku swoja obecnością uświetnił minister MSWiA Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski

Modlitwom przewodniczyli kapelani Wojska Polskiego trzech obrządków chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Na zakończenie odczytano apel poległych i po salwie honorowej złożono wieńce a na grobach bohaterskich powstańców i zapalono znicze pamięci.