Najmłodsza uczestniczka Procesji Wodnej miała trzy lata, a najstarsza siedemdziesiąt cztery. Procesja wyruszyła z Nowodworc i rzeką Supraśl dotarła do Wasilkowa. Cztery  postoje wyznaczały stacje modlitewne przygotowane na lądzie przez okolicznych mieszkańców i grupy parafialne. Tam przeczytano fragment Pisma św. ukazujący wydarzenie zbawcze, którego dokonał Jezus w związku z wodą. Krótkie rozważanie prowadzone przez kapłana, nawiązywało do aktualnej sytuacji mieszkańców. Do stacji na lądzie pieszo przybyli uczestnicy procesji, którzy nie płynęli, a chcieli wziąć udział w tej szczególnej modlitwie.

Na tratwie, na czele procesji, był umieszczony obraz Matki Bożej Miłosierdzia, który jest kopią wizerunku z Ostrej Bramy. Jest to obraz ważny historycznie dla mieszkańców, ponieważ był umieszczony pierwotnie przez ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego nowego kościoła w Wasilkowie, w głównym ołtarzu świątyni. Uczestnicy mieli do dyspozycji 34 kajaki, kilku uczestników płynęło własnym sprzętem pływającym: był między innymi ponton i motorówka.

Ta szczególna modlitwa do Matki Bożej, połączona z rekreacją o celach społeczno-religijnych miała na celu integrację mieszkańców, popularyzację kultu Matki Bożej Miłosierdzia oraz ewangelizację w atrakcyjnych, wasilkowskich plenerach. Organizatorzy oraz pomysłodawca procesji, proboszcz parafii ks. Zdzisław Karabowicz, mają nadzieję, że ta niezwykła modlitwa przyczyni się także do popularyzacji piękna Wasilkowa i jego atrakcji. W procesji wziął także udział Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski, który płynął jednym z kajaków.

Po modlitwie odbyło się ognisko, wszyscy uczestnicy i goście zostali ugoszczeni kiełbaską, którą upiekli nad ogniskiem oraz pysznym ciastem i innymi smakołykami przygotowanymi przez mieszkańców Nowodworc.

Gorące podziękowania wszystkim organizatorom i uczestnikom! Dziękujemy Scholi „Śpiewaki Odnowy”, która prowadziła radosny śpiew podczas procesji.

Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie, Stowarzyszenie Bajeczne Sochonie, Stowarzyszenie na rzecz wsi Nowodworce DOBRY START, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie.

Procesja jest realizowana w ramach projektu pt. „Bliżej siebie” – program aktywizacji i współpracy lokalnej na rzecz społeczności Ziemi Wasilkowskiej” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, działanie pn. Lokalne Inicjatywy Społeczne.


Galeria zdjęć na stronie internetowej parafii pw. Matki Miłosierdzia w Wasilkowie