Arcybiskup przypominał zebranym, że Bóg, który jest miłością pragnie, aby człowiek, „który od Niego otrzymał życie, przeszedł przez ziemię i cieszył się pełnią życia w niebie”. 

„Ponieważ Boża miłość jest miłosierna, to okres, pokuty i nawrócenia, który rozpoczynamy winien być czasem nadziei i radości. Mając dziś popiół na głowach, starajmy się żyć na co dzień według wskazań, które Chrystus nam pozostawił jako drogę do nieba” - podkreślał Abp Ozorowski.

W homilii ks. prał. Henryk Żukowski zachęcał, aby okres Wielkiego Postu był czasem przeżywania obecności Chrystusa i współcierpienia z Nim w modlitwie, poście i miłosierdziu okazywanym drugiemu człowiekowi.

Wskazał na modlitwę, jako na podstawę budowania relacji z Bogiem. Zachęcał zarówno do modlitwy indywidualnej, jak też do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych jakimi są Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.  prosił o odprawienie rekolekcji i przyjęcia sakramentu pokuty.

„Wyrzekanie się przyjemności, również tych dobrych - to drugi element dobrego przeżycia czterdziestodniowego postu” – mówił kaznodzieja, podkreślając konieczność nie tylko odmawiania sobie pokarmu, ale wskazując na potrzebę „poddania postowi wszystkich zmysłów”.

Proboszcz parafii katedralnej podkreślił również znaczenie jałmużny, która jest wyrazem miłosierdzia okazanego bliźniemu, które przejawia się często nie w pomocy materialnej, ale w pomocy duchowej czy wsparciu moralnym.

Po homilii abp Ozorowski, wspólnota Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, która  jutro rozpoczyna wielkopostne rekolekcje oraz licznie zgromadzeni na Eucharystii wierni, przyjęli na głowy poświęcony popiół, jako znak pokuty i wkroczenia na drogę nawrócenia.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek przypadający w tym roku 17 kwietnia.