W homilii arcybiskup, nawiązując do Ewangelii o cudzie rozmnożenia chleba, wskazał, że „Jezus pozostał do końca wierny tym, którzy trwali przy Nim, słuchając Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym”, dając im nie tylko pokarm duchowy, ale i materialny. Wydarzenie to było zapowiedzią wydarzeń z Wieczernika i ustanowienia Eucharystii. Wówczas to Chrystus ukazał swoją wierność w stosunku do człowieka, zapewniając, że „kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew ma życie wieczne”.

Abp Guzdek podkreślił, iż uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa stawia wszystkim pytania o wierność Chrystusowi – „małżonkom, którzy ślubowali sobie dozgonną miłość; rodzicom, którzy prosząc o chrzest swoich dzieci zobowiązali się wychować je w duchu chrześcijańskich wartości, młodzieży, która przystąpiła do bierzmowania i zobowiązała się poznawać naukę Chrystusa, żyć według niej, a jeśli zajdzie taka potrzeba stawać w jej obronie”.

Pytanie o wierność dotyczy też kapłanów, którzy „ślubowali Chrystusowi dozgonną miłość i wierność” - przypomniał. Wyjaśniał, że ich posługa jest niezbędna, aby była sprawowana Eucharystia. Dlatego we współczesnym świecie, wobec kryzysu powołań do  kapłaństwa, konieczna jest usilna i stała modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie.

„Potraktujmy procesję przemierzającą ulicami naszego miasta jako usilne błaganie w intencji młodych mężczyzn, którzy w głębi swej duszy słyszą zaproszenie Chrystusa: «Pójdź za Mną», aby mieli odwagę pójść za głosem powołania” - mówił arcypasterz.

Przypominając, że Bóg każdemu człowiekowi powierza do wypełnienia jakąś istotną misję w życiu: kapłanom i osobom życia konsekrowanego, małżonkom i rodzicom, dzieciom i młodzieży, ludziom różnych profesji i każdego wieku, apelował o wierność obietnicy złożonej Bogu i ludziom - „nie inaczej jak przez umiłowanie i wierność Eucharystii”.

Arcybiskup dodał, że widocznymi znakami tej wierności są „uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., częsta Komunia św. i adoracja Najświętszego Sakramentu”. Podkreślił, że stanowią one także „najpewniejszą gwarancją wierności, harmonii i pokoju”. „Abyśmy Chrystusa nigdy nie zawiedli, tak jak On nie zawiódł swoich słuchaczy” – zakończył.

Po Mszy św. którą z metropolitą białostockim koncelebrował Abp senior Edward Ozorowski i Bp Henryk Ciereszko, uroczysta procesja eucharystyczna wyruszyła tradycyjnie przez centrum miasta do czerech ołtarzy. Przy nich diakoni odśpiewali fragmenty Ewangelii, mówiące o Eucharystii, a arcybiskup wraz z wiernymi modlił się zawołaniami suplikacji.

W procesji wraz z Abp. Guzdkiem, Bp. Ciereszko i kilkoma tysiącami białostoczan podążali proboszczowie białostockich parafii, członkowie Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, profesorowie i alumni seminarium duchownego, siostry zakonne, parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz i harcerze.

W czasie, gdy procesja przechodziła obok cerkwi św. Mikołaja, rozbrzmiały dzwony tejże świątyni, a Bp Ciereszko, który niósł Najświętszy Sakrament od pierwszego do trzeciego ołtarza uczynił znak krzyża Najświętszym Sakramentem.

Uroczystość zakończyło wspólnie odśpiewanie hymnu „Te Deum” oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem Miastu Białystok i całej archidiecezji.

W słowie kończącym ogólnomiejskie uroczystości Bożego Ciała w Białymstoku, Abp Guzdek dziękował wszystkim uczestnikom uroczystości. „Jezus nie zostawił nas samymi. Pozostał wśród nas w Eucharystii i obiecał tym, którzy karmią się Jego ciałem życie wieczne” – ponownie przypomniał.

„Tajemnica Eucharystii połączona jest z tajemnicą kapłaństwa. Dlatego dzisiaj tak bardzo was proszę, abyście byli wdzięczni kapłanom i modlili się za kapłanów” – apelował.

„Jeżeli kapłan zdradzi Chrystusa i kapłańskie ideały, nie ma dla niego miejsca w szeregach kapłańskich” – stwierdził, ale równocześnie apelował do zgromadzonych, by powstrzymywali się od „stygmatyzowania księży”, gdyż tylko nieliczni z nich dopuszczają się zła. Prosił o odwagę w zabieraniu głosu w obronie kapłanów w różnego rodzaju dyskusjach, o troskę i modlitwę za kapłanów oraz w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

„Tylko wymodlona przed eucharystycznym Panem wierność kapłanów, małżonków, rodziców i młodzieży przetrwa!” – podsumował Metropolita Białostocki.