W Eucharystii licznie uczestniczyły Siostry Misjonarki Świętej Rodziny – duchowe córki Matki Lament, wierni świeccy, głównie czciciele Błogosławionej oraz przedstawiciele Kościoła prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego, gdyż bł. Bolesława Lament powszechnie uważana jest za patronkę ekumenizmu.


Podczas uroczystej Eucharystii odpustowej homilię wygłosił ks. dr Wojciech Michniewicz. Nawiązując do czytań liturgicznych wskazał na relację pomiędzy Chrystusem a Wspólnotą Kościoła, opartą na miłości, „bo Bóg jest Miłością” (1 J 4, 8). Kaznodzieja podkreślał, że Bolesława Lament „pragnęła spalać się dla miłości Kościoła, jego jedności. Ten motyw powtarza się w Jej pismach, byśmy się miłowali i «aby wszyscy stanowili jedno»(J 17, 21)” - zaznaczał.

Po Mszy św. wierni mogli oddać cześć relikwiom bł. Bolesławy.

29 stycznia br. minęło 70 lat zakończenia ziemskiej wędrówki przez Bolesławę Lament. Rocznica ta była dniem dziękczynienia szczególnie w  Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, w które włączyła się także Rodzina Misyjna bł. Bolesławy.

Przed uroczystością patronalną wierni przeżywali triduum modlitewne w Sanktuarium przy ul. Stołecznej, podczas którego konferencje głosił prowadził ks. dr Wojciech Michniewicz. Ukazywał on życie Założycielki Zgromadzenia, duchowość oraz heroizm jej cnót. Wskazywał na dziedzictwo i myśli, które Błogosławiona pozostawiła w swoich pismach.

Opinia świętości była powszechna jeszcze za jej życia Matki Lament. Została ona potwierdzona przez Ojca Świętego Jana Pawła II 22 stycznia 1991 r., dokładnie w rocznicę jej pierwszych ślubów zakonnych, które złożyła w Mohylewie 85 lat wcześniej. W tym samym roku została beatyfikowana w Białymstoku. W czerwcu bieżącego roku obchodzone jest 25-lecie wyniesienia na ołtarze założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek zostało założone w 1905 roku w Mohylewie nad Dnieprem, w celu przygotowania i realizowania idei zjednoczenia chrześcijan wschodnich z Kościołem katolickim, a równocześnie umacniania katolików w wierze, których jedność z Kościołem była zagrożona.

Aktualnie w Polsce siostry służą Kościołowi głównie jako nauczycielki-katechetki, organistki, kancelistki, zakrystianki, przedszkolanki, opiekunki w świetlicach, pielęgniarki w szpitalach i hospicjach, opiekunki w parafiach, w posłudze bezdomnym i samotnym. Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 350 sióstr pracujących w Polsce, we Włoszech, w Zambii, w Kenii, w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, na Litwie i w Rosji. W codziennym posłannictwie Siostry wspiera Rodzina Misyjna bł. Bolesławy. Jest to wspólnota ludzi świeckich, którzy włączają się w charyzmat i posłannictwo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Pierwsza wspólnota Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy powstała w Białymstoku przy domu zakonnym przy ul. Stołecznej zaraz po beatyfikacji Założycielki Zgromadzenia.