W homilii abp Guzdek podkreślał, że słowo „wdzięczność” jest tym, które najlepiej wyjaśnia i uzasadnia znaczenie święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. „Jezus nie chciał dopuścić do tego, aby Jej ciało uległo rozkładowi. Nie chciał także, aby Jego Matka, która w sposób doskonały wypełniła wolę Boga, musiała czekać do czasu zmartwychwstania na końcu dziejów ludzkości. Jezus chciał Ją nagrodzić niebem i obecnością w domu Ojca razem z wszystkimi świętymi, ale w sposób szczególny – od razu z duszą i ciałem” -mówił.

Przypominał, że człowiek powinien okazywać wdzięczność Bogu za cud chleba powszedniego, tak jak i tym, którzy pracują na roli. „Tak wiele zależy od naszej pracy, naszego wysiłku, ale nie wszystko! Człowiek oddaje ziemi ziarna zbóż, wsiewa i sadzi warzywa, pielęgnuje sady, ale to Bóg daje wzrost” – zaznaczał.

Arcybiskup zauważył, że są takie rejony Polski, gdzie coraz więcej ziemi leży odłogiem. „Matka-ziemia, która powinna rodzić chleb, została porzucona, porosła chwastami” – stwierdził, dziękując tym, którzy pomimo nieraz niesprzyjających warunków chcą dzielić się z innymi owocami swojej pracy.

Stwierdził, że taka postawa jest niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie: „Trwają działania wojenne, niszczone są uprawy, a uprawne pola zostały zaminowane. Przez blokady portów morskich spichlerz świata przez długi czas był zamknięty. Coraz więcej ludzi na świecie, zwłaszcza w Afryce, doświadcza głodu”.

„Eucharystia, w której uczestniczymy, jest wielkim dziękczynieniem i uwielbieniem Boga za Jego hojność i błogosławieństwo w pracy na roli, w ogrodach i sadach. Przynieśliście do świątyni dożynkowe wieńce, owoce i warzywa, a nade wszystko chleb z tegorocznego zboża. Chcemy przez to powiedzieć: Jeśli spotkają się ze sobą Boże błogosławieństwo i ludzki trud, wówczas możemy być pewni, że chleba nam nie zabraknie” – mówił abp Guzdek.

Życząc wszystkim rolnikom Bożego błogosławieństwa w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy, dodał: „Wasza obecność ma jeszcze jeden wymiar. Wy sami czujecie głód Eucharystii – źródła mocy i nadziei – tej wyrażonej gestem zasiewu, ale i tej odnoszącej się do nagrody życia wiecznego obiecanej sprawiedliwym”.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, metropolita poświęcił przyniesione przez rolników i działkowiczów wieńce tegorocznych zbóż, ziół i kwiatów oraz płody ziemi.

Po zakończonej Mszy św. przed kinem TON można było posłuchać zespołów ludowych, które przybyły do archikatedry na uroczystości dziękczynne za tegoroczne plony.