„Warto i trzeba naśladować ludzi dobrych, bo wówczas łatwiej jest patrzeć na tych, którzy źle postępują. Ta umiejętność potrzebna jest wszystkim: duchownym i osobom świeckim” – mówił Metropolita Białostocki.

Dziękując przybyłym biskupom oraz kapłanom podkreślił: „Cieszę się z tej zanoszonej dziś wspólnie z wiernymi do Boga modlitwy. Można powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie jest swego rodzaju dniem kapłańskim”. Nawiązując do obecności profesorów i alumnów Seminarium Duchownego rozpoczynających nowy rok akademicki, wyraził nadzieję, że modlitewne wspomnienie pierwszego Metropolity Białostockiego będzie dla wspólnoty seminaryjnej „umocnieniem i przyniesie wiele dobra w przyszłości”.

W homilii ks. prał. Józef Grygotowicz, wieloletni przyjaciel i współpracownik Abp Kisiela przypomniał okoliczności, w których „dokładnie 20 lat temu, w godzinie Apelu Jasnogórskiego odszedł on do Domu Ojca”. Podkreślił, że w tym samym czasie zamykany był etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego ks. Michała Sopoćki. Przypomniał, iż w swoim testamencie Abp Edward zapisał, że swoje cierpienia ostatnich miesięcy życia „ofiaruje w intencji świętości kapłanów archidiecezji”.

Ks. Grygotowicz stwierdził, że „głównym punktem ciężkości posługi kapłańskiej i biskupiej Bp. Kisiela było szeroko pojęte duszpasterstwo, a punktem uwagi katecheza. Zawołanie biskupie „Evangelizare misit me” nawiązywało do tego, co dziś nazywamy „nową ewangelizacją”. „Wówczas słowo «ewangelizacja» łączono z Afryką czy głęboką Azją. Dziś, po wypowiedziach papieży, dokumentach watykańskich, dwu kongresach ewangelizacyjnych na stadionie warszawskim, po tłumnych spotkaniach ewangelizacyjnych na ulicach miast (…) zanikają wątpliwości. A jednak Bp Kisiel miał dobrą intuicję pasterską” – mówił kaznodzieja.

Zaznaczył, że pierwszy Metropolita Białostocki był człowiekiem wielkiej otwartości zarówno na kapłanów jak i świeckich. Za jego pasterzowania działały w diecezji Diecezjalny Ośrodek Kształcenia Soborowego, przekształcony w Archidiecezjalny Ośrodek Formacji Duchowieństwa i Instytut Teologiczno-Pastoralny, Diecezjalna Rada Duszpasterska i Komisja do Spraw Społecznych, parafialne rady duszpasterskie i inne komisje.

„Bóg pozwolił mu napisać piękne karty dziejów tej archidiecezji i przeżyć piękne jubileusze” – mówił kaznodzieja. „Ukoronowaniem pasterskich dokonań bp Edwarda Kisiela była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 5 czerwca 1991 roku, w czasie której papież ogłosił błogosławioną Bolesławę Lament, wieńcząc starania biskupa Kisiela rozpoczęte już w pierwszym roku jego rządów” – przypominał.

Po Mszy św. w kryptach archikatedry, gdzie spoczywa Abp Edward Kisiel, odmówiona została modlitwa za śp. Metropolitę i odśpiewana pieśń „Salve Regina”. Na chwilę modlitwy przy grobie Abp Kisiela zatrzymało się wiele osób obecnych na Mszy św